Ontmanteling nucleaire installaties

> Ontmanteling reactor BR3: een wereldprimeur
> Grote vraag naar onze ontmantelingsexpertise

Als een nucleaire installatie definitief wordt stilgelegd, moet ze op een veilige manier ontmanteld en ontsmet worden. De unieke expertise die we ontwikkelden tijdens de ontmantelingsoperatie van reactor BR3, stellen we nu nationaal en internationaal ter beschikking voor andere nucleaire installaties. De grote uitdaging bij een ontmanteling is het evenwicht vinden tussen veiligheid en economische haalbaarheid. BR3 was op dat vlak een unieke leerschool.
 

Ontmanteling reactor BR3: een wereldprimeur

Reactor BR3 werd in 1987 stilgelegd. Deze drukwaterreactor werd in Europa geselecteerd om als eerste een volledige ontmanteling te ondergaan. Dit demonstratieproject heeft als doel de technische en economische haalbaarheid aan te tonen. De ontmantelingsoperatie leverde ons een schat aan data over de kosten, de afvalproductie en de stralingsbescherming. Dankzij deze kennis kunnen we de technische haalbaarheid en de financiële impact van andere ontmantelingsprojecten realistisch berekenen.

 

Nieuwe ontwikkelingen

De eerste opdracht bij de ontmanteling van reactor BR3 was het verwijderen en afvoeren van de splijtstoffen. Dan volgden de hoogradioactieve onderdelen zoals het reactorvat en de besmette kringlopen, waaronder de primaire koelkring. We ontwikkelden voor al deze operaties innovatieve snijtechnieken. Dankzij speciale robots en telegeleide werktuigen konden we de stralingsdosissen voor onze werknemers tot een absoluut minimum beperken, een bekommernis die centraal stond tijdens het hele project. Daarvoor ontwikkelden we ook specifieke software die in 3D de stralingsomgeving in kaart brengt. Zo kunnen we vooraf uitstippelen hoe de ontmanteling best verloopt.

 

Bij de ontmanteling van een nucleaire installatie ontstaat onvermijdelijk radioactief afval. De berging hiervan kost veel geld. We ontwierpen methodes om de hoeveelheid radioactief afval tot een minimum te herleiden. Dit kan onder meer via ontsmetting van metalen onderdelen. Hiervoor construeerden we in eigen huis een installatie voor chemische ontsmetting. Onze knowhow stellen we ook ter beschikking van klanten.

Terug naar een ‘green field’

Het ontsmetten en slopen van alle gebouwen vormt het sluitstuk van dit ontmantelingsproject. Bedoeling is dat het volledige terrein (opnieuw) de status van ‘green field’ krijgt zodat het ruimte biedt aan een nieuwe bestemming.

Foto's van BR3

 

Grote vraag naar onze ontmantelingsexpertise

Wereldwijd moeten nucleaire installaties ontmanteld worden. In de toekomst zal dit enkel nog toenemen omdat steeds meer installaties het einde van hun voorziene levensduur bereiken. Daarom verwachten we een groeiende vraag naar de expertise die we opdeden tijdens de ontmanteling van onze reactor BR3.

De informatie vormt bovendien een uitstekende leidraad bij het ontwerpen van nieuwe installaties, zodat deze -  eens ze op hun beurt aan het einde van hun levensduur gekomen zijn - efficiënt en veilig afgebroken kunnen worden met een minimale hoeveelheid radioactief afval. We werken nu al mee aan de ontmanteling van de MOX-installaties van het gesloten Belgonucleaire in Dessel en de afbraak van de onderzoeksreactor Thetis in de gebouwen van de Universiteit Gent.

 

Meer info: Ontmanteling en ontsmetting

Meer informatie op ons Science Platform (Engels)