Ontmanteling en decontaminatie

Als de levensduur van een nucleaire installatie verstrijkt en ze wordt stilgelegd, is een veilige en efficiënte ontmanteling en ontsmetting essentieel. De expertise die het SCK•CEN vergaarde met de ontmantelingsoperatie van reactor BR3, stellen we nationaal en internationaal ter beschikking. Dankzij dit project krijgen we wereldwijde erkenning voor onze technische en administratieve expertise rond reactorontmanteling.

Reactor BR3

Recente projecten

De voorbije jaren speelden we een belangrijke rol bij de ontmanteling en/of ontsmetting van:

  • de MOX-installatie (Mixed Oxide) van Belgonucleaire in Dessel
  • de universitaire onderzoeksreactor Thetis in Gent

Totaaloplossingen

Wij bieden onze klanten totaaloplossingen op maat voor ontmantelings- en ontsmettingsoperaties. SCK•CEN verleent de volgende diensten:

  • Volledig projectbeheer met het opstellen van een ontmantelingsplan, een inventarisatie en een gedetailleerde kostenraming (inclusief de afvalkosten)
  • Evaluatie van mogelijke technieken voor ontsmetting en ontmanteling
  • Ontwikkeling van technieken op maat van de klant
  • Opstellen en opvolgen van een materiaalinventaris
  • Verwijderen van nucleaire splijtstoffen
  • Alle formaliteiten voor het bekomen van de nodige vergunningen
  • Optimalisering van stralingsbescherming van medewerkers (ALARA)
  • Nodige metingen voor het vrijstellen van niet (meer) radioactieve stoffen

 

Contact: jerome.dadoumont@sckcen.be

Stralingsbescherming

Om medewerkers tijdens een ontmanteling en ontsmetting maximaal te beschermen tegen straling, ontwikkelden we het softwareprogramma Visiplan. Deze gebruiksvriendelijke maar zeer krachtige software laat toe om de opgelopen dosis in een 3D-omgeving vooraf te modelleren. Zo kunnen we de werkzaamheden in nucleaire installaties zodanig organiseren en inplannen dat de stralingsblootstelling van de betrokken medewerkers tot een strikt minimum beperkt blijft.

Website: www.visiplan.be (Engels)

 

Meer informatie op ons Science Platform (Engels)