Analyses en metingen

Personen- en omgevingsdosimetrie

Personendosimetrie

In opdracht van industriële bedrijven, ziekenhuizen of andere instellingen waar mensen beroepsmatig mogelijk blootstaan aan radioactiviteit, meten we de individueel opgelopen dosis-sen. Dit gebeurt meestal via een lichaamsdosismeter die op de borst wordt gedragen.

Elke maand controleert het SCK•CEN de dosismeters en bezorgt de resultaten aan de klant. Concreet gaat het om werknemers in kerncentrales, laboranten, radiologen, artsen, medisch personeel, patiënten …
 

Verschillende dosismeters

We werken met verschillende types dosismeters, afhankelijk van de noden van de klant. Bij lokale bestralingen kunnen plaatselijk hoge huiddosissen voorkomen en stellen we een extra vinger- of polsdosismeter voor.
Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn bij een behandeling met radioactieve bronnen in de nucleaire geneeskunde of bij werken in een handschoenkast. Zo meet een polsdosismeter de huiddosis aan de handen. De vingerdosismeter is een plastic ring met in het zegel een detector die gevoelig is voor straling.
 

Resultaten

De klant stuurt de dosismeters na gebruik terug naar het SCK•CEN in Mol voor uitlezing. Na berekening en controle van de meetresultaten ontvangt de klant een e-mail met de resultaten. De informatie is ook beschikbaar op een beveiligd webplatform.

Zo kan de klant de historiek van elke individuele dosismeter online opvolgen. Voor grote aantallen bieden we aantrekkelijke kortingen.

Incidentele dosissen

Ook bij incidentele blootstelling kunnen we onze expertise inzetten om de opgelopen personendosis te meten. Verder stellen we corrigerende maatregelen voor en volgen we de resultaten hiervan op. 

 

Omgevingsdosimetrie

Bij omgevingsdosimetrie meten we de impact van kunstmatige bronnen van radioactiviteit op de omgeving. Daarbij houden we uiteraard rekening met de natuurlijke achtergrondstraling. Om de kleinste schommelingen in radioactiviteit te kunnen meten, gebruiken we uiterst gevoelige meetapparatuur.

Wil u meer weten of klant worden?

Bezoek onze website: http://dosimetry.sckcen.be

Contact: filip.vanhavere@sckcen.be