Veiligheid

Beveiliging van onze eigen installaties

Naast een veilige uitbating van onze onderzoeksinstallaties, besteden we bijzonder veel aandacht aan de beveiliging en bewaking van onze nucleaire site.

De beveiligingsmaatregelen die worden toegepast op en rond onze site, worden dagelijks geëvalueerd en afgestemd op de risico’s en het huidige dreigingsniveau. Hiervoor werken we nauw samen met politiediensten, inlichtingsdiensten, de overheid, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en de omliggende bedrijven.
Het team van toegangscontrole behandelt alle verzoeken voor toegang tot de SCK•CEN-site en zorgt ervoor dat de juiste toegangsprocedure wordt gevolgd.