Gezondheid

Bescherming tegen ioniserende straling

Het is van groot belang om precies te weten wat de effecten zijn van ioniserende straling op de mens en het milieu. Het SCK•CEN onderzoekt de mogelijke gevolgen van een blootstelling in talrijke situaties: bij een berging van radioactief afval, tijdens de uitbating van kerncentrales, in noodsituaties, bij radioactieve stoffen van natuurlijke oorsprong,…

Bij nucleaire incidenten worden onze specialisten ingeschakeld om de risico’s voor de bevolking in te schatten. Daarvoor voeren we ter plaatse metingen uit. Stalen analyseren van bijvoorbeeld gras of water, doen we in onze eigen laboratoria. Ook kunnen we eventuele inwendige radioactieve besmettingen onderzoeken.

De verworven kennis leidt tot concrete maatregelen die de stralingsbelasting beperken. Ook ontwikkelen we technieken om de omgeving na een radioactieve besmetting te saneren. Op dit vlak, met name de radio-ecologie, vergaarden we de afgelopen jaren internationale faam.

 

Toezichtsprogramma

Om de radiologische veiligheid in ons land te garanderen, worden in België jaarlijks meer dan 5.300 stalen genomen en ongeveer 32.000 radioactiviteitsanalyses uitgevoerd. Het SCK•CEN neemt hiervan een groot deel voor zijn rekening. Onze experts analyseren monsters van gras, oppervlakte- en zeewater, lucht, melk, vlees en groenten. Uiteraard voeren we ook nauwkeurige radioactiviteitsmetingen uit op en rond onze eigen nucleaire installaties.

 

Meer info: Bescherming van mens en milieu