Een groen alternatief

Meer dan u waarschijnlijk vermoedt, heeft het werk dat het SCK•CEN verricht rechtstreeks effect op uw dagelijkse leven. Zo bestralen we in onze reactor BR2 silicium, een stof die in zeer zuiver wit zand zit. Via bestraling brengen we onzuiverheden aan in het silicium om halfgeleiders te bekomen. Dit ‘neutronengedopeerd silicium’ vormt de basis van vele elektronische componenten, zoals bijvoorbeeld computerchips.

Als halfgeleider van zeer hoge kwaliteit is neutronengedopeerd silicium de ideale grondstof voor de productie van essentiële onderdelen in allerlei toepassingen met hoge elektrische vermogens zoals hernieuwbare energievormen en CO2-arme transportsystemen. We vinden dit gedopeerd silicium dan ook terug in hybride auto’s, locomotieven van hogesnelheidstreinen, zonnepanelen, windturbines, ...

Het SCK•CEN bestraalt silicium voor de leidende industrieën op wereldschaal. De bestralingscapaciteit van reactor BR2 vertegenwoordigt ongeveer 20 procent van de huidige wereldproductie en de tendens is onmiskenbaar stijgend.
 
Meer info: Siliciumdopering