Duurzame kernenergie

> Kernreactoren van de vierde generatie
Kernfusiereactoren

Naar een CO2-arme energieproductie

Het SCK•CEN werkt op verschillende manieren mee aan de ontwikkeling technologieën die een antwoord kunnen bieden op het energievraagstuk voor de komende generaties. Op termijn moeten deze ons op een veilige, efficiënte en koolstofarme manier van de nodige duurzame energie voorzien. Deze energiebronnen van de toekomst vormen een belangrijk middel in de strijd tegen de opwarming van de aarde.

Er zitten verschillende vooruitstrevende technologieën in de pijplijn. Zo dragen we bij tot de ontwikkeling van innovatieve reactoren voor kernsplijting en kernfusie via materialen- en splijtstoffenonderzoek in onze reactor BR2. Om al deze activiteiten in de toekomst nog beter te ontplooien, bouwen we met MYRRHA een multifunctionele en flexibele onderzoeksinfrastructuur gebaseerd op een nucleaire installatie aangedreven door een deeltjesversneller.

Daarnaast levert het SCK•CEN een belangrijke bijdrage tot het succes van hernieuwbare energie door het bestralen van silicium. Dit is een essentiële component in de elektronica van systemen voor wind- en zonne-energie.
 

Meer informatie op ons Science Platform (Engels)