Een keuze voor de toekomst

Het SCK•CEN kiest voor een neutrale positie in het maatschappelijke debat over kernenergie en andere nucleaire toepassingen. Niet wij maar de samenleving moet beslissen in welke mate deze technologieën een kans verdienen om oplossingen te bieden voor de uitdagingen van de toekomst.

Filosofisch
en sociaalwetenschappelijk onderzoek

Het SCK•CEN kent een lange traditie van filosofisch en sociaalwetenschappelijk onderzoek. We bestuderen de sociale, politieke en ethische aspecten van het gebruik van nucleaire technologie in onze samenleving. De aandacht gaat enerzijds naar wat het betekent om op een verantwoordelijke manier om te gaan met bestaande nucleaire toepassingen. Daarnaast denken we na en debatteren we over wat een correcte rechtvaardigingsmethode van nucleaire technologie in onze maatschappij zou kunnen zijn, en over wat dit dan betekent voor wetenschappelijk onderzoek en beleid.

We werken op het SCK•CEN volgens een ethisch charter. Dit biedt een leidraad voor hoe we als instelling en als individuele medewerker moeten omgaan met een technologie die onvermijdelijk risico’s met zich meedraagt en waarover binnen onze maatschappij uiteenlopende opinies bestaan. Daarom stimuleren we in onze eigen organisatie ook de kritische reflectie over onze eigen positie als wetenschappelijk instituut, en over de rol van elke wetenschapper en beleidsverantwoordelijke daarin. We zijn ervan overtuigd dat kritisch onderzoek begint (en eindigt) bij kritisch zelfonderzoek.

Contact: gaston.meskens@sckcen.bejantine.schroder@sckcen.be  

Periodieke bevraging van de burgers

Welke keuzes de samenleving in de toekomst ook maakt, vragen over nucleaire veiligheid, stralingsbescherming en afvalbeheer blijven altijd actueel.

Om voeling te houden met wat er leeft in de samenleving, organiseren we periodiek een barometer: een grootschalige bevraging van de burgers. Voelen mensen zich voldoende beschermd tegen de risico’s van radioactiviteit? In hoeverre interesseren ze zich in de nucleaire wetenschap? Bestaat er een verschil in de houding van jongeren en ouderen tegenover kernenergie? De antwoorden op deze belangrijke vragen laten ons toe om de mensen in de toekomst nog beter te informeren en te betrekken bij ons onderzoek. 

Geinteresseerd in de resultaten?