SCK•CEN Science Platform

Het SCK•CEN verricht op hoog wetenschappelijk niveau fundamenteel en toegepast onderzoek in uiteenlopende domeinen. Onze activiteiten spelen zich af in verschillende instituten en groepen die elk hun expertise hebben: 

  • Reactortechnologie
  • Nucleaire materialen
  • Splijtstoffen
  • Radioactief afval
  • Ontmanteling
  • Stralingsbescherming
  • Analyses
  • Metingen
  • Bestralingen 
  • … 

We nemen in al die domeinen deel aan nationale en internationale projecten en organiseren evenementen om de uitwisseling van kennis en ervaring te stimuleren.

Interesse in gedetailleerde wetenschappelijke en technische informatie over onze activiteiten?

Bezoek ons Engelstalig Science Platform

U vindt er ook de data en programma's van onze conferenties, workshops, ...