30 wetenschappers uit 10 landen: internationale oefening moet toezicht op nucleaire ontwapening verbeteren

2019-09-09

Vandaag start op de site van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN) in Mol een internationale oefening om meettechnieken voor kernontwapening te testen en te vergelijken. “Met de juiste technieken kunnen we controleren of kernwapens écht ontmanteld werden en het splijtbaar materiaal eruit verwijderd werd”, legt organisator Klaas van der Meer (SCK•CEN) uit. Meer dan 30 deelnemers uit 10 verschillende landen doen mee aan de tiendaagse oefening.

Het non-proliferatieverdrag dat sinds 1970 van kracht is, wil de verdere verspreiding van kernwapens tegengaan. Het verdrag bevat een artikel, waarin de huidige kernwapenlanden beloven om hun bestaande kernwapens te ontmantelen. Na de Koude Oorlog hebben de Verenigde Staten en Rusland – en voordien Sovjet-Unie – tienduizenden kernwapens ontmanteld, maar er zijn geen afspraken voor verdere ontwapening of processen voor het toezicht hierop. In 2014 kondigde het Department of State van de Verenigde Staten aan dat de Amerikaanse overheid – in samenwerking met Nuclear Threat Initiative (NTI) – het International Partnership for Nuclear Disarmament Verification (IPNDV) zou leiden. “Binnen het IPNDV worden procedures ontwikkeld en getest om de ontmanteling van kernwapens te verifiëren. Daarbij schenken we natuurlijk bijzondere aandacht aan de meetmethodes, die die procedures ondersteunen”, vervolgt Klaas. “België – met zijn uitgebreide, verankerde nucleaire kennis – werd ook gevraagd om toe te treden.”

Het IPNDV komt regelmatig samen met alle deelnemende landen om de verschillende aspecten van de controle op kernontwapening uit te diepen. Tijdens de internationale oefening die SCK•CEN van 9 t.e.m. 20 september organiseert, nemen ze verschillende technische en procedurele meettechnieken onder de loep. “De deelnemers meten opstellingen van nucleair materiaal, die elk een andere samenstelling, massa en afschermlaag bevatten”, legt organisator Klaas van der Meer (SCK•CEN) uit. Medeorganisator Alessandro Borella (SCK•CEN) vult aan: “Doordat we de samenstelling van het materiaal tot in het detail kennen, kunnen we de meettechnieken op hun nauwkeurigheid beoordelen en verbeterpunten identificeren.” De oefening verschaft een inzicht in de effectiviteit van de gebruikte meettechnieken. “Het stelt ons dus in staat om geschikte technologieën beter te selecteren en daarmee de nucleaire ontwapening verder op weg te helpen”, besluit Klaas van der Meer (SCK•CEN).

Internationaal gezelschap

Het ‘International Partnership for Nuclear Disarmament Verification’ groepeert expertise van meer dan 25 lidstaten, zowel met als zonder kernwapens. Die lidstaten slaan de handen in elkaar om de complexe uitdagingen aan te gaan, die het toezicht op nucleaire ontwapening met zich meebrengt. België is al sinds al de eerste fase in 2015 IPNDV-partner, het SCK•CEN nam de organisatie van deze specifieke praktijkoefening in handen. Deelnemers komen van over de hele wereld. “België, Finland, Noorwegen, Hongarije, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Europese Unie, Australië, Canada en Japan zijn vertegenwoordigd. Nederland en Duitsland zullen tijdens de oefening observeren”, aldus mede-organisator Alessandro Borella (SCK•CEN).

Meer informatie

www.ipndv.org