Eerste transport van radioactief materiaal tussen Fleurus en Mol uitgevoerd

2019-09-05

5 september 2019, Fleurus en Mol (België) – Op woensdag 4 september werd het eerste transport van hoogradioactieve restanten vanuit Fleurus naar Mol uitgevoerd. Het transport kadert in het publiek-publiek partnerschap, dat het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE) en het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN) in december 2018 sloten.

In december 2018 kondigden het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE) en het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN) de ondertekening aan van een publiek-publiek partnerschap genaamd RECUMO (Recovery of valuable Uranium residues of 99Mo-based radio-pharma in Belgium). Die samenwerking biedt een structurele oplossing voor het beheer van hoogradioactieve restanten afkomstig van de productie van medische radio-isotopen, die op de site van het IRE in Fleurus worden opgeslagen.

Het transport van hoogradioactieve restanten dat afgelopen woensdag 4 september vanuit Fleurus naar Mol plaatsvond, is een eerste, concrete resultaat van die samenwerking. Het transport werd uitgevoerd conform de met de bevoegde overheden afgesproken voorwaarden en in strikte naleving van de internationale en nationale nucleaire veiligheids- en beveiligingsnormen.

IRE is dus gestart met het verwijderen van radioactief materiaal van haar site. Dat materiaal zal door het SCK•CEN, na het verkrijgen van alle noodzakelijke vergunningen, behandeld en gezuiverd worden. Er zullen in de toekomst nog transporten georganiseerd worden met het oog op de geleidelijke verwijdering van alle radioactieve restanten van de site in Fleurus.

Eric van Walle, directeur-generaal van het SCK•CEN: "Dankzij de uitstekende relaties en de bereidheid om met IRE de handen in elkaar te slaan, loopt het partnerschap bijzonder vlot. Dit eerste transport getuigt dan ook van de sterke betrokkenheid van de twee instellingen en van de goede coördinatie van de teams met de bevoegde autoriteiten."

Het RECUMO-project versterkt de positie van België als belangrijke speler inzake de productie en distributie van radio-isotopen voor nucleaire geneeskunde. Erich Kollegger, CEO van IRE: "Deze isotopen zijn van essentieel belang voor de diagnose maar ook voor de behandeling van bepaalde ziekten, in het bijzonder kanker. Ze spelen dan ook een belangrijke rol in de strijd tegen kanker. Elk jaar wordt er bij meer dan 65.000 kanker vastgesteld. Dat cijfer zal in de komende jaren alleen maar toenemen met in 2025 naar schatting 80.000 patiënten."

Het RECUMO-project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Algemene Directie Energie van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie en onder toezicht van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

Contact

IRE – Bérénice Pignol | +32 471 70 62 44 | berenice.pignol@ire-elit.eu
SCK•CEN – Wendy De Groote | +32 14 33 21 49 | pers@sckcen.be

 

Ÿ