SCK•CEN opent nieuwe noodplankamer

2019-06-13

Het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN) heeft eergisteren het gloednieuwe, energiezuinige gebouw EME – en de daarin gevestigde de vernieuwde noodplankamer – ingehuldigd. Bij de officiële opening waren ongeveer 60 personen aanwezig, onder wie Frank Hardeman, directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

Eind 2018 rondde het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN) de bouw van EME af. “EME is een afkorting van EMergency, Medical en MEasurement. Een verwijzing naar de drie diensten die er huisvesten: de medische dienst, de dienst lageradioactiviteitsmetingen en de noodplankamer”, aldus Eric van Walle, directeur-generaal van het SCK•CEN.

Het SCK•CEN ging voor dit bouwproject niet over één nacht ijs. “In 2012 zijn we gestart met het inventariseren van alle noden en verwachtingen van de verschillende diensten. Die inventarisatie zou onze oorspronkelijke renovatieplannen van het huidige gebouw moeten vormgeven, maar al snel zijn we van dat idee afgestapt. Een nieuwbouw was een betere oplossing voor een nijpend tekort aan ruimtes enerzijds en de nood aan modernere installaties anderzijds”, aldus Eric. De medische dienst beschikt nu over hoogtechnologische apparatuur en de laboratoria van de dienst lageradioactiviteitsmetingen kregen een andere inrichting. “De inrichting werd afgestemd op de flow van het proces: van staalname tot analyse. Bovendien schonken we extra aandacht aan continue monitoring van bepaalde parameters als zuurstof, temperatuur, vochtigheid en explosieve atmosfeer”, licht bouwcoördinator Davy Dehaen (SCK•CEN) toe.

Noodplankamer

Het pronkstuk van het energiezuinige gebouw is echter de noodplankamer. “In de noodplankamer komen alle actoren samen om – in het geval van een incident – snel te overleggen, maatregelen te nemen en te communiceren. Uit de periodieke veiligheidsevaluatie bleek dat de huidige noodplankamer aan vernieuwing toe was”, aldus Fernand Vermeersch, hoofd van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. In tegenstelling tot de huidige noodplankamer zitten de leden van de crisiscel niet meer in één grote ruimte. De nieuwe noodplankamer is verdeeld in verschillende, van elkaar afgeschermde lokalen. “Op die manier kunnen de leden van de crisiscel zich beter concentreren, maar zitten ze fysiek toch bij elkaar om snel te kunnen overleggen.” Het SCK•CEN organiseert op regelmatige tijdstippen oefeningen in de noodplankamer.

“Met de ingebruikname van deze noodplankamer zet het SCK•CEN een belangrijke stap in het moderniseren van zijn infrastructuur voor crisisbeheer. Dankzij deze infrastructuur kan het SCK•CEN zijn wettelijke verplichtingen omtrent veiligheid ook in noodsituaties beter nakomen. Deze investering van het SCK•CEN ligt in lijn met de verwachtingen van het Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle om continue te verbeteren en te blijven investeren in de veiligheid voor de medewerkers, het leefmilieu en de omwonenden”, aldus Frank Hardeman, directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Wim Caeyers, burgemeester van Mol, vult aan: “Snel en adequaat reageren bij noodsituaties vormt een gedeelde bekommernis van SCK•CEN en alle overheden, waaronder ook het gemeentebestuur. Het verheugt ons dan ook dat SCK•CEN fors investeert in moderne infrastructuur die noodzakelijk is om bij calamiteiten de gebeurtenissen op een professionele manier op te volgen. Ook de communicatie naar de buitenwereld en de coördinatie van de door de instelling te nemen maatregelen, zal vanuit de nieuwe noodplankamer gebeuren. Dergelijke levensnoodzakelijke infrastructuur moet op elk moment up-to-date zijn en over alle vereiste functionaliteiten beschikken.”

Lint doorgeknipt

Op dinsdag 11 juni vond de officiële opening plaats. Eric van Walle, directeur-generaal van het SCK•CEN, en Hildegarde Vandenhove, instituutsdirecteur Milieu, Gezondheid en Veiligheid, trapten de opening officieel af met het doorknippen van het lint. Eenmaal binnen konden de aanwezigen van een hapje en een drankje genieten en een rondleiding in het gebouw bijwonen.