Ogen gericht op MYRRHA tijdens 62e algemene conferentie van het IAEA

2018-09-19

De multifunctionele onderzoeksinstallatie MYRRHA kreeg veel aandacht op de 62e algemene conferentie van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA), die dit jaar van 17 t.e.m. 21 september plaatsvond in Wenen. De toegenomen belangstelling is te danken aan de recente beslissing van de Belgische regering om deze wereldwijd unieke infrastructuur te bouwen, dankzij een financiering van 558 miljoen euro.

Een technologische oplossing bieden om nucleair afval te verminderen en nieuwe soorten medische radio-isotopen produceren. Dat is de ambitie van de onderzoeksinstallatie MYRRHA. “Door een technologie die het volume en de radiotoxiciteit van hoogradioactief afval drastisch kan verminderen, reduceert MYRRHA de opslagperiode van enkele honderdduizenden jaren tot enkele honderden jaren. MYRRHA speelt dus een belangrijke rol voor de samenleving”, aldus Hamid Aït Abderrahim, adjunct-directeur-generaal van het SCK•CEN en directeur van MYRRHA. De onderzoeksinfrastructuur zal in de toekomst ook bijdragen tot het onderzoek naar en de productie van theranostische radio-isotopen (voor diagnostisch onderzoek en therapeutische behandeling). De Belgische regering erkent het maatschappelijke nut van dit project. Recent besliste ze
daarom om het project te ondersteunen en er 558 miljoen euro in te investeren.

“Dankzij deze Belgische financiering kunnen we starten met de bouw van MYRRHA. Beginnen doen we met de deeltjesversneller en zijn bestralingsstations voor fundamenteel en toegepast onderzoek alsook voor medische toepassingen”, aldus Hamid Aït Abderrahim (SCK•CEN). Staatssecretaris voor buitenlandse handel Pieter De Crem: “België behoort tot de meest innoverende landen ter wereld en speelt met het MYRRHA-project een pioniersrol in de ontwikkeling van innovatieve, veilige en duurzame kerntechnologie. Als Speciaal Gezant van de Federale Regering voor steun aan het MYRRHA-project ligt mijn focus op het vinden van buitenlandse partners om met het Studiecentrum voor Kernenergie samen te werken in de verdere ontwikkeling van dit prototype van een kernreactor aangedreven door een deeltjesversneller. Deze toegenomen belangstelling is dan ook een belangrijke stimulans voor buitenlandse investeerders en zal zeker de belangstelling voor een instap in dit veelbelovende project verhogen.”


Framework Cooperation Agreement met IFE

Op de 62e algemene conferentie van het IAEA wekte het SCK•CEN niet alleen de belangstelling van potentiële beleggers voor het ambitieuze MYRRHA-project. Het centrum verdiepte ook zijn samenwerking met bestaande partners zoals het Institute for Energy Technology (IFE) van Noorwegen, waarmee het SCK•CEN in het verleden al intensief samenwerkte. Op dinsdag 18 september ondertekenden Eric van Walle, directeur-generaal van het SCK•CEN, en Nils Morten Huseby, CEO van IFE, een Framework Cooperation Agreement. Die samenwerking vloeit voort uit de beslissing van eerder dit jaar om de Halden-reactor permanent stil te leggen.

“Met het wegvallen van de Halden-reactor stijgt de internationale vraag om een aantal veiligheidsexperimenten rond splijtstof te kunnen verderzetten in de BR2-reactor. Door samen te werken met IFE kunnen wij een deel van hun ervaring gebruiken ter ondersteuning van deze experimenten”, aldus Eric van Walle (SCK•CEN). Deze samenwerking betekent dan ook een kruisbestuiving van kennis. “Onze onderzoekscentra hebben een aantal complementaire vaardigheden en competenties op het vlak van bestralingsdiensten. Samenwerken betekent dus door een gemeenschappelijke bril kijken, elkaars technieken leren kennen en optimaliseren om zo onze internationale dienstverlening in het kader van veilige
uitbating van kerncentrales te verbeteren.” IFE zal bovendien ook een beroep kunnen doen op de ruime kennis en ontwikkelde technieken die het SCK•CEN opdeed bij de ontmanteling van zijn BR3-reactor, om de ontmanteling van de Halden-reactor te ondersteunen.

“IFE zal zich voor nucleair onderzoek blijven inzetten, ook al wordt de Halden-reactor permanent stilgelegd", aldus Nils Morten Huseby, CEO van IFE. “Internationale samenwerking is altijd een belangrijk pijler in IFE’s activiteiten geweest en het belang van internationale samenwerking zal in de toekomst blijven toenemen, aangezien het aantal nucleaire onderzoeksfaciliteiten internationaal afneemt. IFE werkt al jaren samen met het SCK•CEN via het Halden-project en onze twee onderzoekscentra hebben een nauwe professionele relatie opgebouwd. Door deze overeenkomst kunnen we onze samenwerking op het vlak van wetenschappelijk onderzoek en ontmanteling versterken. Nu de ontmanteling van de Halden-reactor van start zal gaan, komt de ervaring van het SCK•CEN dankzij de ontmanteling van BR3 de komende jaren van pas.”