SCK•CEN en IRSN vernieuwen samenwerking

2014-11-05

Op 5 november 2014 hebben het Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) en het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN) een nieuwe raamovereenkomst voor samenwerking gesloten. Deze overeenkomst is eigenlijk een verlenging met vijf jaar van de samenwerking die al sinds 2008 loopt.

De overeenkomst vormt de basis voor verdere werkzaamheden op het gebied van nucleaire veiligheid, stralingsbescherming en beheer van radioactief afval. Hierbij kan het gaat om gezamenlijke onderzoeken en projecten, uitwisseling van personeel, trainingsprogramma’s, informatie-uitwisseling, enzovoort.

“Deze ondertekening bevestigt het resultaat van een jarenlange samenwerking tussen onze twee instellingen en hernieuwt de wil om verder te gaan op tal van wetenschappelijk/technische domeinen die ons beider aanbelangen,” zegt Prof. dr. Eric van Walle, Directeur-generaal van SCK•CEN.

Tegelijkertijd werd een eerste bilaterale samenwerkingsovereenkomst in het kader van deze raamovereenkomst gesloten. Deze bilaterale overeenkomst schetst de samenwerking tussen SCK•CEN en IRSN in het REGAL-programma, dat gericht is op de karakterisering van bestraalde splijtstofstaven. Dit programma zal waardevolle experimentele gegevens over de werkelijke samenstelling van de splijtstof opleveren. Deze gegevens worden gebruikt voor de verdere verbetering van de neutronencodes die als belangrijke simulatietools dienen om bestaande en toekomstige kerncentrales op het hoogste veiligheidsniveau te laten draaien.

SCKCEN - IRSN collaboration

Van links naar rechts:
Prof. dr. ir. Derrick P. Gosselin, voorzitter SCK•CEN
Prof. dr. Eric van Walle, directeur-generaal SCK•CEN
Dr. Jacques Repussard, directeur-generaal IRSN
Mevr. Dominique Le Guludec, voorzitster Raad van Bestuur IRSN