Academische opleidingen

> BNEN-programma
> Opleiding stralingsdeskundige
> Andere academische samenwerkingen

De SCK•CEN Academy werkt, in nauwe samenwerking met universiteiten en hogescholen in binnen- en buitenland, aan gespecialiseerde academische opleidingsprogramma’s van hoog niveau.
 

BNEN-programma

In samenwerking met zes Belgische universiteiten organiseert de SCK•CEN Academy een master-na-master. Deze staat open voor ingenieurs met de ambitie om zich te specialiseren in de nucleaire wetenschappen. De academische opleiding duurt 1 jaar en omvat 60 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). Studenten ronden de opleiding af met een eindwerk.

De volledige opleiding wordt in het Engels gegeven op het domein van het SCK•CEN in Mol. Het programma kent een modulaire opbouw en staat open voor alle houders van een Belgisch ingenieursdiploma van een vijfjarige opleiding. Kandidaten met andere (ook buitenlandse) diploma’s worden geëvalueerd door de BNEN-Commissie die waakt over de toelatingsprocedures.

 

Website: bnen.sckcen.be (Engels)

Opleiding stralingsdeskundige

De opleiding stralingsdeskundige, georganiseerd in samenwerking met de Universiteit Hasselt, verruimt de wetenschappelijke en technologische basiskennis van radiologische en nucleaire technieken. Stralingsbescherming krijgt hierbij bijzondere aandacht.
De opleiding richt zich tot professionals in de nucleaire sector, in de radiologische sector (met inbegrip van de medisch-nucleaire sector) en in de niet-nucleaire industrie, en tot allen die in hun beroepspraktijk geconfronteerd worden met ioniserende straling.
Deze opleiding van 20 ECTS is in overeenstemming met de vereisten van het KB van 20 juli 2001 voor de deskundige bevoegd in de fysische controle (art. 73.2). De lessen worden gegeven in het Nederlands en gaan door op vrijdagen, afwisselend in Diepenbeek en in Mol. Een parallelle Franstalige opleiding wordt gegeven door ISIB (Institut Supérieur Industriel de Bruxelles) en IRE (Institut National des Radioéléments).
 

Meer info: 
http://academy.sckcen.be/en/Academic_courses/Radiation_Protection_Expert (Engels)

Andere academische samenwerkingen

Via de SCK•CEN Academy dragen we ook bij aan bijvoorbeeld de Europese master in radiobiologie, en aan Erasmusprogramma’s zoals SARA en ICARO.
Vele van onze experts werken als deeltijdse professor aan Belgische universiteiten. Verder heeft het SCK•CEN samenwerkingsakkoorden met verschillende buitenlandse universiteiten.
 

Contact: academy@sckcen.be