Structuur en leiding

Organisatiestructuur

Het SCK•CEN telt drie wetenschappelijke instituten:

 • Het Instituut voor Nucleaire Materiaalwetenschappen bestudeert de materialen en splijtstoffen van huidige en toekomstige nucleaire installaties. De veiligheid en efficiëntie ervan zijn gebaseerd op onze testresultaten.
 • Het Instituut voor Geavanceerde Nucleaire Systemen ontwikkelt technologische kennis over innovatieve kernreactoren. De nucleaire sector en overheden op nationaal en internationaal niveau maken dankbaar gebruik van onze expertise.
 • Het Instituut voor Milieu, Gezondheid en Veiligheid verzekert de veiligheid en bescherming van mens en milieu bij allerlei toepassingen van radioactiviteit. Ook de berging van radioactief afval en maatschappelijke aspecten van nucleaire technologie nemen we onder de loep.

>> Meer info op ons Engelstalig Science Platform 

Een vierde instituut ondersteunt de drie wetenschappelijke instituten:

 • Het Instituut voor Algemene Diensten en Administratie

Het organigram

Dagelijkse leiding

Het managementcomité staat, onder aansturing van de directeur-generaal, in voor de dagelijkse leiding. In het managementcomité zetelen de verantwoordelijken van de verschillende instituten en eenheden.

 • Eric van Walle: Directeur-generaal
 • Hamid Aït Abderrahim: Adjunct-directeur-generaal 
 • Peter Baeten: Adjunct-directeur-generaal
 • Kathleen Overmeer: Instituutsdirecteur Algemene Diensten & Administratie
 • Sven Van den Berghe: Instituutsdirecteur Nucleaire Materiaalwetenschappen
 • Marc Schyns: Instituutsdirecteur Geavanceerde Nucleaire Systemen
 • Hildegarde Vandenhove: Instituutsdirecteur Milieu, Gezondheid en Veiligheid

Algemeen bestuursreglement

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur heeft als hoogste orgaan de verantwoordelijkheid over de goede werking van het SCK•CEN. De Raad van Bestuur bepaalt de strategische koers die het SCK•CEN vaart en heeft een aantal vaste bevoegdheden: de goedkeuring van het activiteitenprogramma, het organigram, de jaarlijkse budgetten en rekeningen, het nemen van beslissingen met een grote financiële impact,…

Samenstelling Raad van Bestuur

Het Bureau

Het Bureau bestaat uit leden van de Raad van Bestuur die de uitvoering van de genomen beslissingen opvolgen en de vergaderingen van de Raad van Bestuur voorbereiden.

Samenstelling Bureau

Adviesorganen

Het Wetenschappelijk Adviescollege (WAC) adviseert de Raad van Bestuur en het managementcomité. Dit adviesorgaan concentreert zich op de wetenschappelijke en sociale aspecten van de werking van het SCK•CEN. Verder richten de adviezen zich op opleiding en training, communicatie, netwerking en het valoriseren van het geleverde wetenschappelijk onderzoek. Het Wetenschappelijk Adviescollege (WAC) beoordeelt tenslotte ook de kwaliteit van de onderzoeken die het SCK•CEN uitvoert.

Samenstelling Wetenschappelijk Adviescollege

Wettelijk profiel

Het Studiecentrum voor Kernenergie is een stichting van openbaar nut met een privaatrechtelijk statuut, die opereert onder de voogdij van de Belgische Minister voor Energie.

Meer info