Skip to main content

Online training | Wet- en regelgeving in België op vlak van stralingsbescherming

Inscrivez-vous
02/02/2023 - 16/03/2023
Online training
Néerlandais

Général

De bescherming van de werknemer, het publiek, de patiënt en het leefmilieu tegen ioniserende straling vergt een multidisciplinaire aanpak en een goede kennis van het kader in wet- en regelgeving.
Deze webinar reeks brengt een overzicht van de voornaamste wet- en regelgeving in stralingsbescherming in België, en is bedoeld om professionals wegwijs te maken in de specifieke terminologie, de actoren en referenties.

Deze online bijscholing is niet bedoeld om exhaustief te zijn, gezien de vele betrokken domeinen en sectoren elk specifieke referenties kennen. Het geeft wel een goed uitgangspunt om op efficiënte manier de basisprincipes te vatten en referenties te kunnen raadplegen.

Deze webinar reeks bestaat uit 4 halve dagen telkens van 14.00 tot 16.00 u. Optioneel kan men deelnemen aan een kennistest aan het einde van de reeks.

Sujets

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens deze basisopleiding:

 • ARBIS;
 • FANC en andere actoren in België;
 • Fysische controle;
 • Medisch toezicht;
 • Dosimetrisch toezicht;
 • Verplichte aanduidingen en zonering;
 • Opleiding in stralingsbescherming;
 • Algemene principes van de stralingsbescherming : toepassing in België;
 • Systeem van vergunningen en erkenningen;
 • Beheer van significante gebeurtenissen;
 • Medische toepassingen en stralingsbescherming van de patiënt;
 • Nuclear en radioactief transport;
 • Beheer van radioactief afval;
 • Natuurlijke straling en NORM;
 • Stralingsbescherming van de bevolking;
 • Nucleaire beveiliging.

Groupe cible

Deze online bijscholing is gericht naar beginnende professionals in stralingsbescherming of personen die minder bekend zijn met het Belgische landschap op vlak van wet- en regelgeving in stralingsbescherming.

Programme

Le programme complet peut être téléchargé ici:

Programma_Wetgeving stralingsbescherming_2023.pdf

Connaissances nécessaires

Een wetenschappelijke voorkennis in de aspecten van stralingsbescherming (kern- en stralingfysica, gezondheidseffecten, dosimetrische begrippen) wordt verondersteld.

Préparation

Er is geen voorbereiding nodig voor deze opleiding.

Résultats de l'apprentissage

Na het voltooien van deze opleiding is de deelnemer in staat om:

Op vlak van kennis

 • De opbouw van de wetgeving inzake stralingsbescherming in België te beschrijven, inclusief de gerelateerde uitvoeringsbesluiten;
 • De organisatie van de fysische controle toe te lichten, met inbegrip van de rol van de stralingsdeskundige, de agent voor stralingsbescherming en de erkende instellingen voor fysische controle;
 • Het kader van het medische en dosimetrische toezicht te beschrijven voor de werkgevers en werknemers;
 • De toepassing van de algemene principes in stralingsbescherming volgens het Belgisch kader te omschrijven;
 • Het vergunningenstelsel en systeem van erkenningen toe te lichten;
 • De verplichtingen van opleiding in stralingsbescherming voor verschillende actoren te schetsen;
 • De belangrijkste acties voor de stralingsbescherming van de patiënt te benoemen;
 • De verplichtingen inzake het beheer van significante gebeurtenissen te beschrijven;
 • De opbouw van de reglementaire verplichtingen rond radioactief transport toe te lichten;
 • Het huidig beheer van radioactief afval te beschrijven;
 • De verschillende middelen van de overheid te beschrijven om de stralingsbescherming van de bevolking te bewaken;
 • Voorbeelden te geven van acties inzake nucleaire beveiliging.

Op vlak van vaardigheden:

 • Gerichte zoekacties in voornaamste referenties in wet- en regelgeving uit te voeren.

Op vlak van autonomie/verantwoordelijkheid:

 • Zich bewust te zijn van de complexiteit van de toepassing van de principes in stralingsbescherming zoals beschreven in de wet- en regelgeving in België.

Prix

Het inschrijvingsgeld bedraagt 900 EUR (1089 EUR, 21% BTW inbebrepen).

Informations sur l'inscription

Inschrijven kan via bovenstaande registratieknop, tot 26 januari 2023. Geregistreerde deelnemers ontvangen tijdig een link naar deze online training.

Annuleren met volledige terugbetaling van het inschrijvingsgeld is enkel mogelijk tot uiterlijk 27 januari 2023.

SCK CEN behoudt zich het recht om een cursus of event te annuleren (bv in geval van te weinig deelnemers) zonder terugbetaling van reeds gemaakte boekingen wat betreft transport en accommodatie.

We hechten veel belang aan de veiligheid van onze deelnemers. SCK CEN heeft ten allen tijde het recht om het programma te wijzigen of de training te annuleren of uit te stellen op basis van verdere instructies van de Belgische regering of interne instructies van de Algemene Directie van SCK CEN met betrekking tot de huidige COVID-19-pandemie.

Partager cet événement