Skip to main content

Stage voor verpleegkundige op de arbeidsgeneeskundige dienst van het SCK CEN

Apply now Before applying, please consult the guidelines for application for PhD

De arbeidsgeneeskundige dienst van het Studiecentrum voor Kernenergie beschikt over de nodige kennis en ervaring betreffende inschatting, voorkoming en behandeling van mogelijke effecten van de werkomstandigheden op de gezondheid van werknemers, met inbegrip van de effecten van ioniserende straling.
Ze verzorgt de periodieke medische opvolging van ongeveer 1800 werknemers die onderworpen zijn aan een verplicht jaarlijks medisch toezicht, alsook de tijdelijke opvolging op het vlak van stralingsbescherming van (gemiddeld op jaarbasis) een 1300-tal werknemers die werken in de gecontroleerde zones komen verrichten.

Objective

Tijdens deze stage zal de student verpleegkunde in aanraking komen met volgende taken die uitgevoerd worden door de medische dienst:

            - deelnemen aan het administratief werk in verband met arbeidsgeneeskunde;
            - deelnemen aan het klinisch onderzoek (biometrie, elektrocardiogram, audiometrie);
            - kijkstage in het klinisch labo;
            - verstrekken van eerste zorgen bij ongevallen, toedienen van vaccinaties.

The minimum diploma level of the candidate needs to be

  • A2: Upper secondary school (+7th year BSO)

The candidate needs to have a background in

  • Medical

Estimated duration

6 weken

Expert group

External Medical Surveillance

SCK CEN Mentor

Van Meenen Marc
mvmeenen [at] sckcen.be
+32 (0)14 33 28 10

SCK CEN Co-mentor

Mertens Thomas
tmertens [at] sckcen.be
+32 (0)14 33 28 09