Skip to main content

Stralingsbescherming

De blootstelling aan ioniserende straling gebeurt niet zonder risico. Het is dan ook een van de belangrijkste doelen van SCK CEN om mens en het milieu beschermen tegen de schadelijke gevolgen van radioactiviteit. Nu en in de toekomst. Onze expertise en kennis gebaseerd op jarenlange ervaring stellen we ter beschikking van overheden, de medische wereld en de nucleaire industrie.

Nood aan advies of een sparringpartner op het vlak van stralingsbescherming of stralingshygiëne? SCK CEN helpt op twee manieren:

  1. Reken op onze consultants voor hulp bij het optimaliseren van processen om straling te minimaliseren, ongeacht jouw activiteiten. Patiënten en medisch personeel ontzien zonder de gezondheidsvoordelen te beïnvloeden, mens en het milieu beschermen door doordacht radioactief afvalbeheer of fungeren als sparringpartner bij het uitbaten van nucleaire installaties: de experts van SCK CEN denken met uw mee.
     
  2. Maak gebruik van Visiplan, ons softwareprogramma waarmee je nabootst hoe straling zich zal gedragen en wat de verwachte dosis zal zijn. Je modelleert dat vooraf in een 3D-omgeving, waardoor je werkzaamheden in nucleaire installaties zodanig kan organiseren en inplannen dat de blootstelling van betrokkenen tot een strikt minimum beperkt blijft.

Looking for more information or a personalised solution?

Complete the form below and we will contact you as soon as possible.

Share this page