MYRRHA: een innovatieve onderzoeksinstallatie

Antwoord op de toekomstige technologische uitdagingen

Veilige en efficiënte kernenergie met minder afval

MYRRHA is het eerste prototype van een nucleaire installatie die wordt aangedreven door een deeltjesversneller. Dit ADS-systeem (Accelerator Driven System) heeft 2 grote voordelen:

Een ADS heeft een subkritische kern: deze kern bevat te weinig splijtbaar materiaal om de kettingreactie spontaan te onderhouden. Het is een veilige en gemakkelijk te controleren nucleaire technologie: wanneer de deeltjesversneller wordt uitgezet, stopt de kernreactie automatisch in een fractie van een seconde.


Het gebruik van snelle neutronen is de andere troef: dankzij de snelle neutronen maakt het ADS optimaal gebruik van de uranium splijtstof waardoor de hoeveelheid radioactief afval vermindert. Bovendien is een ADS perfect geschikt voor een veilige en geconcentreerde transmutatie van langlevend afval.

Wereldwijde vraag naar radio-isotopen

Het Studiecentrum voor Kernenergie behoort op wereldvlak tot de vijf grootste producenten van verschillende types medische radio-isotopen. Deze medische isotopen zijn van essentieel belang bij de diagnose en de behandeling van verschillende ziekten, waaronder kanker. Het SCK•CEN zorgt voor bijna 30% van de wereldbehoefte en zelfs tot 65% in periodes van grote vraag. Elk jaar worden zo maar liefst 7 miljoen medische onderzoeken uitgevoerd dankzij de Belgische productie.

Deze radio-isotopen worden momenteel geproduceerd in de reactor BR2. Na de sluiting zal MYRRHA zorgen voor de productie van medische isotopen om aan de groeiende vraag te voldoen en de wereldwijde bevoorrading te waarborgen. Dankzij MYRRHA zal het SCK•CEN ook nieuwe types radio-isotopen kunnen ontwikkelen die ziektes nog doeltreffender bestrijden met minder schadelijke neveneffecten.

Materialen en splijtstoffen voor nieuwe reactoren

Als een van de meest krachtige en flexibele onderzoeksreactoren ter wereld speelt BR2 al meerdere decennia een prominente rol in het internationale onderzoek naar de veiligheid, materialen en splijtstoffen voor reactoren en in het Europese kernfusieprogramma. De onderzoeksinstallatie MYRRHA zal deze essentiële rol overnemen en het mogelijk maken verder te gaan in de ontwikkeling van kernfusietechnologie.

Bestralingstesten in MYRRHA zullen de basis vormen voor de ontwikkeling van materialen en onderdelen voor toekomstige nucleaire systemen. Deze laatste zullen veiliger zijn, efficiënter gebruik maken van de uraniumvoorraden en minder radioactief afval opleveren.