MYRRHA: een innovatieve onderzoeksinstallatie

Een prioriteit voor Europa

De Europese Commissie steunt MYRRHA sinds de lancering van het project door middel van verschillende wetenschappelijke kaderprogramma's. MYRRHA wordt door Europa bestempeld als een prioritair internationaal project met grote maatschappelijke relevantie en speelt een toonaangevende rol in het uitbouwen van een dynamische kenniseconomie. Ook de investering van de Belgische overheid in MYRRHA past binnen de Europa 2020 strategie om groei en tewerkstelling te stimuleren.

MYRRHA helpt ons land om de doelstellingen van dit ambitieuze actieplan te bereiken: innovatie ondersteunen, industriële activiteiten versterken en werken aan een koolstofarme economie en een verminderde uitstoot van broeikasgassen. MYRRHA wordt ook ingezet voor opleiding en training: een nieuwe generatie nucleaire wetenschappers en ingenieurs zal zo mee vormgeven aan de samenleving van de toekomst.

Duurzame kernenergie

MYRRHA past perfect in het strategisch plan dat de Europese Commissie heeft opgezet om de ontwikkeling van koolstofarme energietechnologieën te versnellen. Deze laatste spelen een belangrijke rol in de strijd tegen de opwarming van de aarde en in het verzekeren van een veilige en onafhankelijke energiebevoorrading van Europa. 

De nieuwe aanpak richt zich op het uitwerken van gemeenschappelijke programma's, op een betere benutting van het ruimtelijk potentieel in Europa en op onderzoek, innovatie en maximale exploitatie van alle mogelijkheden op de interne markt. Als wereldwijd unieke infrastructuur focust MYRRHA op onderzoek naar kernafvalbehandeling (transmutatie), splijtstofmaterialen voor kernsplijtingssystemen en fusiematerialen.