MYRRHA: een innovatieve onderzoeksinstallatie

Unieke aantrekkingspool voor België

MYRRHA speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van het SCK•CEN, van de Kempen en van België. In september 2017 heeft het studiebureau PwC de sociaaleconomische impact van de bouw en uitbating van die nieuwe onderzoeksinfrastructuur in België geanalyseerd. De resultaten tonen aan dat MYRRHA belangrijke rechtstreekse, onrechtstreekse en afgeleide sociaaleconomische voordelen zal veroorzaken. De gecreëerde toegevoegde waarde wordt geraamd op bijna 7 miljard euro, rekening houdend met het “spill-over”-effect en het scheppen van 34.000 voltijdse manjaren werk voor de periode 2018-2065. Dit geldt zowel voor België als het buitenland, zowel voor de bouwfase en de uitbating van de infrastructuur.

De dynamiek die voortvloeit uit de exploitatie van MYRRHA schept ook bijkomende banen via de oprichting van spin-offs en de vestiging van nieuwe hoogtechnologische bedrijven in de buurt van het SCK•CEN.

MYRRHA trekt specialisten aan uit de hele wereld en versterkt onze internationale uitstraling en onze reputatie als expertisecentrum. Naast de opleiding van nieuwe generaties experts maakt dit wereldwijde project het mogelijk bruggen te bouwen tussen talrijke onderzoeksinstituten, universiteiten en bedrijven in België en in het buitenland.