MYRRHA: een innovatieve onderzoeksinstallatie

Unieke aantrekkingspool voor België

MYRRHA speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van het SCK•CEN, van de Kempen en van België. Volgens een studie uitgevoerd door de vzw Strategische Projectenorganisatie Kempen (SPK) wordt de totale economische impact van MYRRHA van 2009 tot het einde van de exploitatie geraamd op bijna 13 miljard euro, waarvan 11 miljard euro in België. Voor elke euro die wordt geïnvesteerd in MYRRHA ligt de impact voor België rond de 12 euro.

Het MYRRHA-project trekt specialisten aan uit de hele wereld en versterkt onze internationale uitstraling en onze reputatie als expertisecentrum. Naast de opleiding van nieuwe generaties experts maakt dit wereldwijde project het mogelijk bruggen te bouwen tussen vele onderzoeksinstituten, universiteiten en bedrijven in België en in het buitenland.

De bouw van MYRRHA, gecombineerd met het strategisch plan van het SCK•CEN, genereert nieuwe banen. Tijdens de exploitatiefase van MYRRHA zullen er ongeveer 2.000 duurzame banen rechtstreeks of onrechtstreeks worden gecreëerd. De dynamiek die voortvloeit uit de exploitatie van MYRRHA schept ook bijkomende banen via de oprichting van spin-offs en de vestiging van nieuwe hoogtechnologische bedrijven in de buurt van het SCK•CEN.