Anomalie in een afgeschermde cel om radio-isotopen te behandelen: geen impact op werknemers, bevolking en milieu

2019-05-16

Gisterennamiddag kwam er via een ventilatieschoorsteen radioactiviteit vrij tijdens een behandeling van een capsule met selenium-75 in een afgeschermde cel. Selenium-75 is een radio-isotoop die voor industriële toepassingen gebruikt wordt.

De dosis ten gevolge van de lozing tijdens het voorval bedraagt, op basis van de eerste analyses, 0,1 microsievert. Die hoeveelheid komt overeen met 1/10.000 van de jaarlijkse natuurlijke blootstelling. Alle veiligheidsprocedures werden gevolgd en lieten toe om de situatie onder controle te brengen. Deze gebeurtenis heeft geen impact op het welzijn van de personeelsleden, de bevolking of het leefmilieu.

Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal. INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatietool die toelaat om de ernst van een gebeurtenis waar ioniserende straling bij betrokken is begrijpelijk voor te stellen. Deze schaal telt zeven niveaus, gaande van 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval).