Christophe Poinssot ontvangt leerstoel “Roger Van Geen” 2017

2017-11-16


Op woensdag 15 november vond de uitreiking van de leerstoel “Roger Van Geen” plaats op de Universitaire Stichting in Brussel. Met de steun van het SCK•CEN kan het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) in samenwerking met het Fonds de la Recherche Scientifique (F.R.S.-FNRS) de leerstoel “Roger Van Geen” toekennen aan Dr. Christophe Poinssot.

Het stimuleren van onderzoek op het vlak van toepassingen van kernenergie is een van de prioriteiten van het Belgisch Studiecentrum voor Kernenergie SCK•CEN. De leerstoel “Roger Van Geen”, waaraan een geldprijs van €12 500 gekoppeld is, wordt uitgereikt aan wetenschappers van topniveau in het onderzoeksgebied van nucleaire energie en/of nucleaire straling. Het is een bekroning voor opmerkelijk academisch onderzoek. Kandidaten moeten geassocieerd zijn met een erkend onderzoeksinstituut of een erkende universiteit op een postdoctoraatsniveau of hoger.

Dr. Christophe Poinssot werd dit jaar door de onafhankelijke jury verkozen tot winnaar omwille van zijn uitmuntende lijst van publicaties over de recyclage van nucleaire brandstofcycli. De rode draad doorheen zijn onderzoek: ecologische voetafdruk en maatschappelijke aanvaarding om duurzame kernenergie te ontwikkelen.

In 1994 behaalde Christophe Poinssot zijn 2 masterdiploma’s in aard- en materiaalwetenschappen, en in 1997 behaalde hij zijn doctoraat in materiaalwetenschappen. Hij is momenteel hoofd van het onderzoeksdepartement in mijnbouw en brandstofrecyclage processen bij CEA, Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives. Daarnaast is hij professor in de nucleaire chemie en directeur van PROMETIA (Mineral Processing and Extractive Metallurgy and Recycling Innovation Association).

“De strijd tegen de klimaatverandering is ongetwijfeld een van de grootste uitdagingen voor onze samenleving in de komende eeuw. Iedereen moet gemobiliseerd worden om de overgang van fossiele brandstoffen naar koolstofvrije, hernieuwbare en nucleaire energieën te verzekeren”, legt Christophe Poinssot uit. “Voor mij is het belangrijk om feitelijke en objectieve duiding te geven over de potentiele bijdrage van de huidige maar vooral toekomstige nucleaire industrie aan de ontwikkeling van een duurzaam bedrijf met respect voor de omgeving. Deze benadering laat me toe om aan te tonen dat de recyclage van nucleaire brandstoffen de hoeksteen is van een duurzame nucleaire industrie met respect voor het milieu en natuurlijke bronnen. “

Met deze prijs wil het SCK•CEN de samenwerking tussen de Belgische universiteiten en onderzoeksinstellingen stimuleren. In 2018 zal Christophe Poinssot in het kader van deze leerstoel meerdere lezingen in België geven, onder andere aan studenten van de Belgian Nuclear higher Engineering Network (BNEN) en andere studenten, academici en onderzoekers van SCK•CEN en andere instellingen.

“De levenscyclus van nucleaire brandstof is cruciaal voor energieproductie maar ook voor het eindproduct dat overblijft”, zegt Eric van Walle, directeur generaal van het SCK•CEN. “Het werk van Dr. Poinssot draagt bij tot het sluiten van de brandstofcyclus hetgeen aanzienlijke voordelen biedt op het vlak van de radiotoxiciteit van nucleair afval, een betrachting die eveneens onderzocht wordt op SCK•CEN met het toekomstige MYRRHA-project”.

 

Prof. Roger Van Geen (1935-1995)

Prof. Roger Van Geen behaalde het diploma van licentiaat in de Natuurkunde en van doctor in de Wetenschappen aan de ULB. Later werd hij  hoogleraar en decaan aan de faculteit Wetenschappen en Toegepaste wetenschappen aan de VUB waar hij in 1974 tot rector werd benoemd. Onder zijn rectoraat werd het academisch ziekenhuis van de VUB in gebruik genomen en startte de bouw van een oncologisch centrum en een kinderziekenhuis.

In 1975 werd Prof. Van Geen lid van de raad van bestuur van het SCK•CEN, in 1989 afgevaardigd bestuurder en vanaf 1991 voorzitter. Prof. Van Geen heeft een beslissende stempel gedrukt op de wetenschappelijke ambities van het SCK•CEN en leverde een belangrijke bijdrage aan de opbouw van een groot netwerk van internationale relaties. Hij was ook een bruggenbouwer naar de politiek en de humane wetenschappen.

 

Van links naar rechts

Dr. Christophe Poinssot, CEA
Bart Van Beek, Cel Strategie en Beleid FWO
Eric van Walle, Directeur-Generaal SCK•CEN
Thomas Pardoen, Professor UCL