IAEA prijst het SCK•CEN voor significante vooruitgang van het veiligheidsbeleid van onderzoeksreactor BR2

2017-11-14


Een team van nucleaire veiligheidsexperts van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) heeft vandaag een onderzoek naar het beheer van installaties en de exploitatie van de Belgian Reactor 2 (BR2) afgerond. Deze onderzoeksreactor speelt een sleutelrol in de wereldwijde productie van medische en industriële radio-isotopen en voor de halfgeleiderindustrie. De experts van het IAEA prijzen de significante vooruitgang dat werd geboekt door het Belgisch onderzoekscentrum.

Het onderzoek voor BR2 werd aangevraagd door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Het diepgaande onderzoek startte op 7 november en de focus lag op aspecten die essentieel zijn voor een permanent veilige werking van de reactor. Deze missie vormt een aanvulling op de inspanningen die het SCK•CEN deed in het kader van de derde refurbishment van de reactor in 2015-2016 en de analyses die werden uitgevoerd tijdens de periodieke controle in juli 2016. Het beheer van de verouderende BR2 reactor was een speciaal aandachtspunt van deze twee activiteiten.

Het onderzoeksteam bestond uit experten uit Argentinië, Canada, Zuid-Afrika en het Internationaal Atoomenergieagentschap. Na hun analyse, stelden ze vast dat de onderzoeksreactor aanzienlijke vooruitgang geboekt had inzake ouderdomsbeheer en voorbereidingen voor een permanent veilige werking. “Dit programma heeft het merendeel van de domeinen van de IAEA veiligheidsnorm aangepakt” observeerden de experten. “ De overige onderwerpen zullen nu nog aan bod komen. Deze goede prestaties zullen wereldwijd gedeeld worden binnen de globale onderzoeksreactor gemeenschap”.

 “We prijzen de teams van BR2 voor de significante vooruitgang in het opzetten van een programma voor verouderende installaties”, zei Amgad Shokr, hoofd van IAEA’s veiligheidsafdeling van de onderzoeksreactor.

Het operationele team en de interne veiligheidsafdeling van het SCK•CEN verleenden volledig medewerking aan dit onderzoek. Het onderzoek werd dan ook in volledig transparantie en openheid gevoerd. Het hoge niveau van expertise van de teamleden leverde waardevolle inzichten voor de  optimalisatie van het beheer van de site.

“Na de succesvolle refurbishment in 2016 was het onderzoek van IAEA zeer nuttig om het oudersdomsbeheer van de reactor verder te kunnen optimaliseren en een hoog veiligheidsniveau te kunnen garanderen. Dat is essentieel voor een efficiënte uitbating op lange termijn”, zei Steven Van Dyck, BR2 Reactor Manager. “Ons onderzoekscentrum verbindt zich ertoe om de bevindingen van deze missie te blijven evalueren en implementeren. De samenwerking met het Agentschap voor de optimale veilige werking van onze installaties blijft doorgaan.

Onderzoeksreactor BR2 maakt deel uit van de meest krachtige en flexibele onderzoeksreactoren in de wereld. BR2 neemt 20 tot 25% van de totale wereldproductie van de belangrijkste medische en industriële radio-isotopen op zich, voor onder andere kankertherapie en medische beeldvorming.  Dankzij de Belgische productie worden er elk jaar bijna 7 miljoen tests uitgevoerd. Naast radio-isotopen, produceert de BR2 ook gedopeerd silicium. Dit is een hoogwaardige halfgeleider die het basismateriaal vormt voor de elektronische componenten van hybride auto’s, windturbines, zonnepanelen, enz…

 

Van links naar rechts:

Frank Hardeman, Adjunct-directeur-generaal SCK•CEN
Jan Bens, Directeur-generaal FANC
Amgad Shokr, Hoofd van IAEA’s veiligheidsafdeling van de onderzoeksreactor