Reactie op de resultaten van de studie van WIV/ISP

2017-08-31

Het SCK•CEN wenst te reageren op de resultaten van de studie van WIV/ISP die vandaag in de pers verschenen zijn.

 “De plaatselijk lichte verhoging, zelfs niet statistisch significant, in het voorkomen van schildklierkanker die in deze studie aangetoond werd is evenwel niet uitzonderlijk. In ongeveer 20 % van alle Belgische gemeenten is het voorkomen van schildklierkanker zelfs significant hoger dan het regionaal gemiddelde, en in ongeveer 20 %  is ze dan weer significant lager. Het is dus duidelijk dat er een belangrijke lokale variatie bestaat en dit totaal onafhankelijk van het al dan niet aanwezig zijn van nucleaire activiteiten. Gemiddeld is in Vlaanderen het voorkomen van schildklierkanker (en dus ook in de omstreken van de nucleaire site Mol-Dessel ) ongeveer 2 x lager dan in de regio Brussel en de regio Wallonië. Meer specifiek wat betreft de nucleaire lozingen van het SCK•CEN zijn die uiterst klein, en zelfs verwaarloosbaar. Op jaarbasis, zijn de dosissen enkele duizenden malen kleiner dan de som van de natuurlijke en de medische blootstelling voor de gemiddelde Belg.” Aldus Luc Holmstock, arts - specialist in de radioprotectie en gasthoogleraar bij de interuniversitaire opleiding stralingsbescherming.

Verder hebben de auteurs hypothetische berekeningen uitgevoerd om de invloed van lozingen op de resultaten te bekijken. Hiervoor hebben ze hogere waardes van lozingen gebruikt dan de werkelijke lozingen van het SCK die meer dan een miljoen keer lager liggen.