SCK•CEN sluit samenwerkingsovereenkomst met Korea Atomic Energy Research Institute

2017-06-15

Op donderdag 15 juni tekende het SCK•CEN een samenwerkingsovereenkomst met zijn Koreaanse tegenhanger KAERI, Korea Atomic Energy Research Institute. Deze overeenkomst werd gesloten tijdens de economische missie in de Republiek Korea in aanwezigheid van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid en Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem.

Het SCK•CEN zal samen met KAERI, de grootste instelling voor nucleair onderzoek van de Republiek Korea, de krachten bundelen op het gebied van nucleaire wetenschappen en technologieën. Zowel KAERI met zijn multifunctionele onderzoeksreactor als het SCK•CEN met zijn innoverende onderzoeksinfrastructuur MYRRHA zijn internationaal bekend. De samenwerking tussen beide centra zal dan ook focussen op 4 belangrijke onderzoeksdomeinen:

  • Ontwikkeling en kwalificatie van innoverende en betrouwbare splijtstof voor onderzoeksreactoren, evenals nieuwe targets voor de productie van een nieuwe generatie van medische radio-isotopen.
  • Ontwikkeling van geavanceerde instrumentatie voor toekomstige reactoren. KAERI, dat expertise bezit over natrium gekoelde reactoren, en het SCK•CEN met zijn MYRRHA-prototype met lood-bismut koeling zullen hun onderzoeksresultaten delen en gebruiken voor ontwikkeling van geavanceerde instrumentatie in een ondoorzichtige omgeving.
  • Ontwikkeling van nieuwe methodes voor het beheer van hoogactief kernafval en opgebruikte splijtstof.
  • Ontmanteling van KORI-1-reactor. Het Belgische studiecentrum beschikt over een unieke expertise in dit domein.

"Wij zijn verheugd over deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Het delen van kennis is absoluut noodzakelijk voor de vooruitgang van nucleair onderzoek. Dankzij het samenbrengen van de expertise van onze beide centra, zullen wijde ontwikkeling kunnen versnellen voor de verbetering van de veiligheid van nucleaire installaties en bijdragen aan een gepersonaliseerde geneeskunde", aldus Eric van Walle, directeur-generaal van het SCK•CEN.

"We geloven dat internationale samenwerking een belangrijke drijvende kracht is voor actieve ontwikkeling in technologie. Vandaag hebben we de basis gelegd voor een samenwerking tussen België en Korea en ieder kon zijn krachten bundelen in de nucleaire industrie. Ik hoop dat de synergie tussen de twee instituten praktische resultaten zal opleveren die tot een duurzaam gebruik van nucleair energie zullen bijdragen", aldus Jaejoo Ha, President van KAERI.

 

 
    Van linksboven naar rechtsonder:

    Pieter De Crem, Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel    
    Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid
    Yang Hee Choi, Minister of MSIP
    Tae Min Bae, Director General of MSIP

    Hamid Aït Abderrahim, Adjunct-directeur-generaal van het SCK•CEN
    Eric van Walle, Directeur-generaal
    Derrick Gosselin, Voorzitter van de raad van bestuur
    JaeJoo Ha, President van KAERI
  Kee-Chan Song, Senior Vice President for Nuclear Fuel Cycle Technology
    In-Cheol Lim, Senior Vice President for Radiation Science