Reactie op de artikels die deze voormiddag verschenen in De Morgen, Het Laatste Nieuws en La Dernière Heure

2016-09-12

Het SCK•CEN herinnert u graag aan het feit dat het gaat om een studie die reeds in 2012 werd uitgevoerd, en waarop het Studiecentrum toen reeds heeft gereageerd.  Deze epidemiologische studie werd uitgevoerd door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, in samenwerking met het FANC en de Stichting tegen Kanker. Ze richtte zich op enkele gevallen van acute leukemie bij kinderen en schildklierkanker binnen een straal van 20 km rond de nucleaire sites van Doel, Tihange, Mol – Dessel, Fleurus en Chooz.

Zulk ecologisch studieopzet laat toe om een aantal antwoorden te bieden op de publieke bekommernis of er een verhoogd voorkomen van een bepaalde ziekte is of zou kunnen zijn rond een potentiële bron van vervuiling. Gezien een dergelijke studie van nature louter beschrijvend is, laat ze niet toe om besluiten te trekken met betrekking tot enige mogelijke oorzakelijke relatie. Een andere beperking van dit type studie is dat er geen conclusies op individueel niveau getrokken kunnen worden.

De resultaten van deze studie tonen aan dat in de omgeving van de centrales van Doel en Tihange het aantal nieuwe gevallen van acute leukemie bij kinderen en schildklierkanker niet boven het gemiddelde ligt. Wat betreft Mol – Dessel en Fleurus, ligt het aantal patiënten met schildklierkanker iets hoger dan voorheen. Volgens de auteurs van de studie is dit niet uitzonderlijk, aangezien in 1 op 5 Belgische steden een vergelijkbare stijging op te merken is, ook wanneer er geen nucleaire installaties in de omgeving zijn.

Ook de gevallen van acute leukemie bij kinderen werd onderzocht. Er is geen significante toename op te merken in de perimeter van 20 km rond de nucleaire site van Mol – Dessel.

Bij het verkleinen van de cirkel rondom de site zouden de gegevens geïnterpreteerd kunnen worden als een lichte verhoging. Maar de auteurs van deze studie benadrukken dat het niet mogelijk is een conclusie te trekken op basis van deze korte observatieperiode en het kleine aantal geregistreerde gevallen.

"Het SCK•CEN steunt het voorstel van de auteurs om dit onderzoek te herhalen, zodat er meer en betere gegevens beschikbaar zouden zijn." Zegt Hans Vanmarcke, expert in stralingsbescherming op het SCK•CEN en toekomstig voorzitter van het United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR). " Het SCK•CEN zal – net zoals in het verleden – zijn volledige medewerking verlenen in het kader van nieuwe studies."

Preventie en veiligheid zijn een absolute prioriteit bij het SCK•CEN. Het verminderen van alle mogelijke risico's is een permanente opdracht die verankerd is in onze veiligheidscultuur, waarbij de resultaten intern en extern zeer nauwgezet worden gecontroleerd.