Het FANC beslist dat Doel 3 en Tihange 2 kunnen opstarten

2015-11-17

Nuclear Power Plant 

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle heeft beslist om de heropstart van Doel 3 en Tihange 2 toe te staan. Deze beslissing is er gekomen nadat Electrabel de eerste versie van haar eindrapporten (Safety Cases) op 17 juli 2015 heeft ingediend. Op 28 oktober werden de gefinaliseerde rapporten overgemaakt.

Op basis van alle inspecties, bijkomende testen, de meer dan 1500 materiaaltesten en gedetailleerde analyses, bevestigt Electrabel dat de structurele integriteit van beide kuipen, onder elke toestand – in normale werking of bij een ongeval – gewaarborgd is en dat met ruime marge aan alle veiligheidseisen werd voldaan. De heropstart van beide reactoren is dus gerechtvaardigd.

Deze conclusie is gestoeld op nauwkeurig onderbouwd onderzoek, uniek in de wereld, uitgevoerd door een multidisciplinair team met experten van Electrabel, Laborelec en Tractebel Engineering. Tijdens de hele onderzoeksfase heeft dit multidisciplinair team samengewerkt met verschillende externe gerenommeerde organisaties in binnen- en buitenland zoals het SCK•CEN.

Het SCK•CEN heeft vier bestralingscampagnes van verschillende testblokken uitgevoerd in de BR2-onderzoeksreactor. De indicaties die werden aangetroffen, zijn “waterstofinsluitsels” die ontstaan zijn tijdens het smeedproces van het reactorvat. Ze zijn dus sinds het begin aanwezig. De waterstofinsluitsels zijn quasilaminair en dus parallel met de binnenwand van de kuip. Hierdoor zijn ze niet onderhevig aan mechanische spanningen en hebben ze geen negatieve invloed op de structurele integriteit van het reactorvat.

Op basis van alle inspecties, bijkomende testen en materiaalonderzoek, en gedetailleerde analyses heeft het FANC beslist om de heropstart van Doel 3 en Tihange 2 toe te staan.

Meer info

Waken over de veiligheid van kerncentrales

BR2-onderzoeksreactor