Vlaams minister-president Bourgeois maakt kennis met onderzoek voor nieuwe medische behandelingen

2015-10-16

Nieuwe therapeutische oplossingen voor bepaalde ziekten waaronder kanker

Op vrijdag 16 oktober bracht Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, een bezoek aan de onderzoeksinfrastructuur van het SCK•CEN in Mol. Geert Bourgeois maakte er kennis met twee cruciale onderzoeksdomeinen voor de ontwikkeling van nieuwe medische behandelingen: onderzoek voor lange bemande ruimtereizen en onderzoek naar de gevolgen van stralingsdoses in de geneeskunde. Dit leidde al tot de oprichting van DoseVue, een in Hasselt gelegen spin-off, gespecialiseerd in radiotherapie. In 2016 zullen nog meer spin-offs rond activiteiten van het SCK•CEN worden gestart.

"Het SCK•CEN voert een duidelijk beleid om zijn onderzoek en de hieruit volgende projecten te valoriseren", vertelt Eric van Walle, directeur-generaal van het Studiecentrum voor Kernenergie. “Op deze manier willen we een brug slaan tussen de onderzoekswereld en de bedrijfswereld, en investeerders de kans bieden om projecten met een hoge toegevoegde waarde voor de maatschappij te ondersteunen. Het is van fundamenteel belang om de ideeën die onze onderzoekers ontwikkelen, om te zetten in concrete toepassingen die nuttig zijn voor het grote publiek. Na Dosevue, onze eerste spin-off die voor een belangrijke innovatie op het vlak van kankerdiagnose en -behandeling zorgt, gaan we nog vóór het einde van dit jaar een tweede spin-off opstarten. En in 2016 willen we voortgaan op dit elan. Op termijn zullen deze spin-offs ook nieuwe banen scheppen in de regio.”

“Ik ben onder de indruk van de onderzoeken die het SCK•CEN voert”, zegt de minister-president van de Vlaamse Regering Geert Bourgeois. “Onderzoek in de ruimtevaartsector is vitaal en fungeert vaak als katalysator voor innovatie in andere cruciale sectoren, zoals de medische sector”. 
___ 

visit of Geert Bourgeois

Van links naar rechts:
Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse regering
Eric Van Walle, directeur-generaal SCK•CEN
Derrick Gosselin, voorzitter raad van bestuur SCK•CEN
Sarah Baatout, hoofd Radiobiologie SCK•CEN