IAEA en SCK•CEN Academy gaan nauwer samenwerken voor opleiding, training en onderzoek

2015-09-17

Het Studiecentrum voor Kernenergie sluit een Practical Arrangement met het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) voor samenwerking op vlak van opleiding en training van studenten en nucleaire professionals. 

Het behouden en vergroten van nucleaire kennis, vaardigheden en competenties ten dienste van de samenleving is een kernopdracht van de SCK•CEN Academy for Nuclear Science and Technology. Uitgebreide ervaring met nucleaire wetenschap en technologie, het verrichten van innovatief onderzoek en de beschikbaarheid van grote en unieke installaties maken het Studiecentrum voor Kernenergie tot een belangrijke partner voor onderwijs en training, zowel in België als op internationaal niveau. 

De overeenkomst tussen het SCK•CEN en het IAEA vormt een structureel kader voor toekomstige activiteiten met de nadruk op: 

  • Verdere uitbreiding van de deelname van het SCK•CEN aan onderzoeksprojecten van het IAEA. 
  • Deelname aan expertmissies om aanvragen te evalueren van landen die steun vragen aan het IAEA en deelname aan missies van het agentschap op het gebied van nucleair kennisbeheer, opleiding en training. 
  • Uitwisseling en verspreiding van kennis en informatie, relevant in het kader van landen die recent gestart zijn met kernenergie of dit in de toekomst zullen doen. 

Dit akkoord tussen het SCK•CEN en het IAEA legt de krijtlijnen vast voor de komende drie jaar. De SCK•CEN Academy for Nuclear Science and Technology onder leiding van dr. Michèle Coeck is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van de verschillende activiteiten.

Michèle Coeck: "Op vlak van opleiding en training werken we al geruime tijd constructief samen en nog intensiever sinds de oprichting van de SCK•CEN Academy in 2012. De overeenkomst vormt een officiële erkenning van onze expertise. Ze zal onze banden met het IAEA verder versterken zodat we in de toekomst nog nauwer en uitgebreider kunnen samenwerken."

SCK•CEN Academy for Nuclear Science and Technology

De SCK•CEN Academy biedt kansen voor bachelor- en masterstudenten, PhD-kandidaten en iedere professional die zijn of haar nucleaire competenties wil verrijken. Er zijn ook postdoctorale functies beschikbaar. De lessen en het onderzoekstoezicht worden verzorgd door SCK•CEN-experts. Zij delen hun kennis van ‘de grenzen van de nucleaire wetenschap’ en begeleiden praktijkoefeningen die uitgevoerd kunnen worden met behulp van de nucleaire installaties van ons centrum. Leerlingen en leraren in het laatste jaar secundair onderwijs kunnen ook rekenen op de SCK•CEN Academy.

Meer informatie

academy.sckcen.be

 

Agreement IAEA SCKCEN Academy

Eric van Walle, directeur-generaal SCK•CEN
Mikhail Chudakov, adjunct directeur-generaal IAEA en hoofd departement Kernenergie