Hans Vanmarcke nieuwe vice-voorzitter van het UNSCEAR-comité van de Verenigde Naties

2015-06-22

Professor Hans Vanmarcke van het Studiecentrum voor Kernenergie is benoemd tot vice-voorzitter van UNSCEAR; het wetenschappelijk comité van de Verenigde Naties dat onderzoek voert naar de gevolgen van straling.

Het United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation werd in 1955 opgericht in de schoot van de Verenigde Naties en telt wetenschappelijke delegaties uit 27 landen. Sinds 2008 wordt de Belgische vertegenwoordiging geleid door Hans Vanmarcke, hoofd van de expertisegroepen Radiologische Impact- en Performantiestudies en Moleculaire en Cellulaire Biologie van het SCK•CEN.

UNSCEAR beoordeelt de niveau’s van blootstelling aan ioniserende straling en de effecten ervan. Het comité brengt rechtstreeks verslag uit aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. 

Op de jaarlijkse bijeenkomst van UNSCEAR in juni 2015 werd Hans Vanmarcke verkozen tot vice-voorzitter van de organisatie. Zijn mandaat loopt tot en met 2016 en is verlengbaar. 

Wereldwijd rekenen overheden op de rapporten van UNSCEAR voor het beoordelen van stralingsrisico’s en het nemen van beschermende maatregelen. In het recente verleden rapporteerde het comité onder meer over het nucleaire ongeval in Fukushima en eerder over Tsjernobyl. 

Het Studiecentrum voor Kernenergie feliciteert Hans Vanmarcke hartelijk met deze benoeming. Deze aanstelling staat symbool voor het blijvende engagement van het SCK•CEN om zijn expertise in te zetten voor stralingsbescherming en nucleaire veiligheid, waar ook ter wereld.

Alle rapporten van UNSCEAR kunnen geraadpleegd worden op www.unscear.org in de rubriek publications.

Professor Hans Vanmarcke