Een uitdagende toekomst voor het medische radio-isotoop

2015-05-07

5de symposium over medische radio-isotopen 2015-2020

Op 5 mei was het Studiecentrum voor Kernenergie gastheer voor het 5de Symposium over medische radio-isotopen 2015-2020. Een honderdtal Belgische en Europese experts tekenden present om de nieuwste ontwikkelingen en de uitdagingen te bespreken. Bijzonder aan dit symposium is dat het alle actoren in de sector bijeenbrengt en het cruciale belang benadrukt van radio-isotopen, zowel voor onderzoek als voor de behandeling van diverse aandoeningen.

Het Symposium over medische radio-isotopen is een organisatie van de European Isotope Transport Association (ATF), Isotopes Services International (ISI) en het Studiecentrum voor Kernenergie. Producenten, distributeurs, bevoegde overheden, onderzoekers en artsen bogen zich een dag lang over alle grote uitdagingen en opportuniteiten voor de sector in de komende vijf jaar.

Het vertrekpunt is de eerste onmisbare schakel in de keten: de productie van medische radio-isotopen. Experts herinnerden aan de leidende rol die België al meer dan 50 jaar speelt op internationaal vlak, dankzij de onderzoeksreactor BR2 van het SCK•CEN. BR2 staat op jaarbasis in voor maar liefst 25 % van de wereldwijde vraag naar radio-isotopen voor medische beeldvorming en de behandeling van bepaalde kankers. Over de hele wereld, worden jaarlijks ongeveer 6 miljoen onderzoeken uitgevoerd met molybdeen-99 van Belgische herkomst.

Maar voordat artsen aan de slag kunnen met deze radio-isotopen, moeten er eerst een hele reeks uitdagingen overwonnen worden op het vlak van transport en distributie. De extreem korte halfwaardetijd van deze medische radio-isotopen, maakt dat snelheid erg kostbaar is. Maar ook veiligheid en transparantie in het hele distributieproces zijn zaken die de bedrijven op orde moeten hebben in het kader van de Good Distribution Practices (GDP). Als pionier op internationaal niveau heeft Brussels Airport het hele proces voor transport van gevoelige farmaceutische producten en isotopen in kaart gebracht, geoptimaliseerd en medewerkers opgeleid. De luchthaven beschikt bovendien over een infrastructuur die specifiek ontworpen werd voor radiofarmaceutica.

De in Mol verzamelde experts lieten vervolgens hun licht schijnen op de nieuwste ontwikkelingen in de medische beeldvorming en nucleaire geneeskunde. Bij diagnose worden steeds meer radioactief gelabelde producten gebruikt, waarmee de arts zich een preciezer beeld kan vormen van de aandoening en de meest geschikte behandeling voor de patiënt kan kiezen. Ook op het vlak van de therapie vordert het onderzoek met grote stappen en ligt de weg open naar therapieën op maat. "Deze vooruitgang is van essentieel belang voor de patiënten en de toekomst van onze gezondheidszorg", besluit Eric van Walle, directeur-generaal van het SCK•CEN. "Het is daarom van essentieel belang om de Belgische kennis en expertise te behouden en verder te ontwikkelen."

 

Meer informatie

www.rad4med.be

 

BR2 reactor in operation