Update voor reactor BR2

2015-03-25

Onderzoeksreactor BR2 ondergaat tot midden 2016 een grondige onderhouds- en moderniseringsoperatie. Voor het verzekeren van een veilige en efficiënte uitbating worden verschillende systemen en componenten preventief vervangen.

Reactor BR2 is net zoals alle grote nucleaire infrastructuren in België onderworpen aan tienjaarlijkse evaluaties van de veiligheid. Ter voorbereiding van de komende evaluatie startte het SCK•CEN een systematische doorlichting van de installatie. Hierin werd een risicoanalyse gemaakt van alle structuren, systemen en componenten in BR2, met bijzondere aandacht voor de impact van veroudering op de veiligheid. Daarnaast werd ook het effect van veroudering op de beschikbaarheid en efficiëntie van BR2 in rekening gebracht.

Om de reactor de komende periode van 10 jaar veilig en efficiënt te gebruiken, voert het SCK•CEN een preventieve vervanging uit van de berylliummatrix (zie figuur). Deze matrix vormt als het ware het hart van de reactor en is samengesteld uit 79 kanalen waarin splijtstofelementen, controlestaven en diverse experimenten kunnen geplaatst worden. Tegelijk zijn er nog een aantal preventieve onderhoudsacties en moderniseringen gedefinieerd. Naast het verzekeren van de betrouwbaarheid, wordt met deze update ook een efficiënter onderhoud beoogd. Inclusief de upgrade van eind jaren 60, is het de vierde grote onderhouds- en vernieuwingsoperatie voor BR2. Het is de derde keer dat ook de matrix vervangen wordt.

Midden maart 2015 is het ontladen van de reactor gestart. Dit betekent in essentie het verwijderen van de brandstof en de experimentele opstellingen. Daarna wordt de huidige berylliummatrix ontladen. Deze operatie zal duren tot augustus 2015. Na de nodige inspecties en verificaties kan begin 2016 de nieuwe matrix in de reactor geladen worden. De werken zullen in totaal zo'n 16 maanden in beslag nemen. De voorziene begindatum van de eerste uitbatingsperiode met de nieuwe matrix is midden 2016.

Reactor BR2 is een belangrijke producent van medische radio-isotopen. Het SCK•CEN heeft deze operatie tijdig aangekondigd bij de internationale gemeenschap van producenten waardoor zij hun productieplanning hebben kunnen aanpassen. Daardoor is het onwaarschijnlijk dat er zich noemenswaardige bevoorradingsproblemen zullen voordoen. De timing van de update van BR2 is ook ingegeven door de verwachte daling van de wereldwijde productiecapaciteit vanaf 2016, waardoor het SCK•CEN op dat moment de productie van medische radio-isotopen op een duurzame manier kan verzekeren.

Meer info over BR2