MYRRHA opgenomen in investeringsplan van de Europese Commissie voor 1,5 miljard euro

2015-01-09

De federale regering heeft beslist om de toekomstige onderzoeksinstallatie MYRRHA voor een bedrag van 1,5 miljard euro te laten opnemen in de lijst van Belgische projecten voor het nieuwe investeringsplan van de Europese Commissie. In 2009 werd de investering geschat op 960 miljoen in euro’s van 2009. Dit bedrag, geactualiseerd in euro’s van 2014, komt overeen met 1,1 miljard.

Het MYRRHA-project maakt eveneens deel uit van de projecten die voorgesteld zijn door het DG Onderzoek en Innovatie van de Europese Commissie. Ook hieruit blijkt de belangstelling voor MYRRHA als grote Europese onderzoeksinfrastructuur.

Budget

De kosten van grote projecten in de eindfase van het ontwerp worden voortdurend verfijnd. Dat is ook het geval voor MYRRHA. Zo is er de impact van de stresstests volgend op het ongeluk in Fukushima en de bijkomende veiligheidseisen opgelegd door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

Het SCK•CEN heeft daartoe het ontwerp van MYRRHA aangepast. Het gaat onder meer om bijkomende passieve koelsystemen en een verdere versterking van de aardbevingsbestendigheid. De extra kost wordt geschat op 100 tot 150 miljoen euro. Daarnaast werd een marge van 20 % toegepast op het investeringsbedrag om rekening te houden met onvoorziene omstandigheden. De totale som komt dan uit op 1,5 miljard euro.

Financiering

Met verschillende landen zijn er al een tijd besprekingen over een deelname aan MYRRHA. We hebben vastgesteld dat de financiële crisis en het ongeluk in Fukushima een impact hebben op het beslissingsproces van deze potentiële partners. De besprekingen met Japan zijn vergevorderd en het land overweegt een participatie van ten minste 10 % aan het project. Japan beschouwt MYRRHA als een onontbeerlijke tussenfase in zijn globale strategie voor het beheer van kernafval.

Duitsland heeft een internationaal comité opgericht voor de evaluatie van MYRRHA onder leiding van ACATECH1. Het rapport is aan de Duitse regering voorgesteld en de discussie over deelname is lopende.

MYRRHA is door de Europese Investeringsbank geselecteerd als potentieel project voor financiering via het InnovFin-programma. De onderhandelingen starten eind januari 2015.

Samenwerking en ondersteuning

Sinds het opstarten van het project in 1998 zijn er tal van samenwerkingsverbanden ondertekend met onderzoeksinstellingen uit diverse Europese en niet-Europese landen. Die hebben geleid tot een jaarlijkse bijdrage van zo’n 3 miljoen euro. De Europese Commissie steunt MYRRHA sinds 1999 via de wetenschappelijke kaderprogramma’s. Ook in het nieuwe Horizon 2020-programma zal voor ruim 11 miljoen euro geïnvesteerd worden in MYRRHA, waarvan 9 miljoen door de EC.

De federale regering heeft in haar regeerakkoord een geleidelijke financiële steun toegezegd om in een internationale context verder te gaan met dit essentieel onderzoek naar innoverende oplossingen voor hoogradioactief afval, materiaalonderzoek voor fusiereactoren, fundamenteel nucleair onderzoek en uiteraard ook voor het behoud van de productie van medische radio-isotopen in ons land. We verwachten hierover nieuws in de komende weken.

-----------------------

1 ACATECH: “Deutsche Akademie der Technikwissenschaften”