Productie medische radio-isotopen

2014-12-03

Op 3 december is in verschillende kranten een artikel verschenen rond een gerucht over een geschil in het kader van onderhandelingen over nucleaire veiligheid tussen de Verenigde Staten, Europa en Rusland. Volgens dat bericht zouden de Verenigde Staten overwegen om geen uranium meer te leveren dat in reactor BR2 van het Studiecentrum voor Kernenergie wordt gebruikt voor de productie van medische radio-isotopen.

Het SCK•CEN is niet rechtstreeks betrokken bij deze onderhandelingen en ook niet bij de aanlevering van uranium door de VS voor de isotopenproductie. Het materiaal dat het SCK•CEN bestraalt in reactor BR2 wordt ons aangeleverd door de klant die het na bestraling zelf verder verwerkt.

De verklaringen van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle die aangeven dat de onderhandelingen tussen de VS, Europa en Rusland positief evolueren, stroken ook met de signalen die ons bereiken.

Het Studiecentrum voor Kernenergie ziet vandaag geen elementen die erop wijzen dat er gevolgen zouden zijn voor de productie van medische radio-isotopen in reactor BR2. 

BR2 reactor in operation