Tony Lahoutte wint prijs 'Prof. Roger Van Geen' van SCK•CEN

2014-10-23

Op 23 oktober 2014 vond bij het Studiecentrum voor Kernenergie de uitreiking plaats voor de tweejaarlijkse Prijs Prof. Roger Van Geen.

De onderscheiding werd dit jaar toegekend aan:

Prof. Tony Lahoutte

Hoofd van het Departement Nucleaire Geneeskunde, Universitair Ziekenhuis Brussel
Hoogleraar, VUB

De jury bekroont zijn werk over moleculaire beeldvorming met nanobodies,
dat een belangrijke bijdrage levert in de oncologie en ontstekings- en cardiovasculaire ziekten.

Tony Lahoutte Scientific Award
Van links naar rechts: Prof.  dr. Paul De Knop, rector VUB, Prof. dr. ir. Derrick P. Gosselin, voorzitter raad van bestuur SCK•CEN,
Prof. Tony Lahoutte AZ VUB, Prof. dr. Eric van Walle, directeur-generaal SCK•CEN, Prof. dr. Dirk Ryckbosch, UGent   

 

Moleculaire beeldvorming met nanolichamen

Moleculaire beeldvorming richt zich op de studie van moleculaire en cellulaire verschijnselen in intacte levende wezens. Nucleaire beeldvorming is momenteel de gevoeligste en accuraatste methode voor moleculaire beeldvorming. Ze vereist de toediening van een met een radio-isotoop gemerkte tracer. In de afgelopen vijf jaar hebben wij gemerkte nanolichamen voor toepassingen in de moleculaire beeldvorming ontwikkeld.

Nanolichamen zijn recombinante eiwitten die afgeleid zijn van een bijzonder soort antilichamen dat voorkomt in het bloed van kameelachtigen (lama, kameel...). Anders dan de conventionele antilichamen die in alle zoogdieren voorkomen, hebben de antilichamen met zware keten van kameelachtigen (HCAbs), geen lichte keten en binden ze zich met vreemde structuren via een enkel domein (het VHH). Dit VHH (ook nanolichaam genoemd) kan gemakkelijk in grote hoeveelheden worden geproduceerd in bacteriën of gist, is zeer stabiel en bindt zich met het antigen met hoge affiniteit en specificiteit. Omdat ze erg klein zijn, dringen nanolichamen efficiënt in dichte weefsels binnen en wordt een niet-gebonden nanolichaam snel geëlimineerd.

Bijgevolg geven radiogemerkte antilichamen al 1 uur na de toediening een zeer sterk specifiek contrast op de doelsite. Een uitgebreide reeks onderzoeksresultaten (20 publicaties en 3 octrooiaanvragen) werd verkregen voor de ontwikkeling van nieuwe op nanolichamen gebaseerde tracers voor moleculaire beeldvorming met toepassingen in de oncologie en ontstekings- en cardiovasculaire ziekten. Dit werk lag aan de basis van de klinische toepassing van het 68Ga-anti HER2 nanolichaam: het eerste klinisch geteste nanolichaam voor de moleculaire beeldvorming van de expressie van HER2 bij borstkankerpatiënten.µ

 

SCK•CEN Scientific Award “Prof. Roger Van Geen”

Het stimuleren van onderzoek op het vlak van nucleaire energie is een van de prioriteiten van het Belgisch Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN). Dankzij de steun van het SCK•CEN kan het  Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) in samenwerking met het Fonds de la Recherche Scientifique (F.R.S.-FNRS) de wetenschappelijke prijs 'Prof. Roger Van Geen' toekennen. Deze wetenschappelijke prijs ter waarde van € 12.500 wordt om de twee jaar toegekend aan een postdoctoraal onderzoeker, als bekroning voor opmerkelijk academisch onderzoek op het vlak van nucleaire energie of straling. Met deze prijs wil het SCK•CEN de samenwerking tussen de Belgische universiteiten en onderzoeksinstellingen stimuleren.

Zowel technisch-wetenschappelijke disciplines als onderzoek met een sociaaleconomische invalshoek omtrent nucleaire energie komen in aanmerking. Het ingediende werk dient te kaderen in, of een potentiële relatie te hebben met onderzoeksgebieden van het SCK•CEN.

Prof. Roger Van Geen (1935-1995)

Prof. Roger Van Geen behaalde het diploma van licentiaat in de Natuurkunde en van doctor in de Wetenschappen aan de ULB. Later werd hij  hoogleraar en decaan aan de faculteit Wetenschappen en Toegepaste wetenschappen aan de VUB waar hij in 1974 tot rector werd benoemd. Onder zijn rectoraat werd het academisch ziekenhuis van de VUB in gebruik genomen en startte de bouw van een oncologisch centrum en een kinderziekenhuis.

In 1975 werd Prof. Van Geen lid van de raad van bestuur van het SCK•CEN, in 1989 afgevaardigd bestuurder en vanaf 1991 voorzitter. Prof. Van Geen heeft een beslissende stempel gedrukt op de wetenschappelijke ambities van het SCK•CEN en leverde een belangrijke bijdrage aan de opbouw van een groot netwerk van internationale relaties. Hij was ook een bruggenbouwer naar de politiek en de humane wetenschappen.