Stand van zaken onderzoek Doel 3 / Tihange 2

2014-08-20

Het garanderen van de elektriciteitsbevoorrading is op dit moment een druk besproken thema. In het debat dat hierover gevoerd wordt, worden ook vragen gesteld over de toekomstige beschikbaarheid van kernreactoren Doel 3 en Tihange 2. Die werden in het voorjaar uit voorzorg stilgelegd om zekerheid te krijgen over de mogelijke gevolgen van de aanwezigheid van waterstofvlokken in het staal waaruit de reactorkuip werd vervaardigd.

Het Studiecentrum voor Kernenergie voert momenteel een zeer omvattend testprogramma uit om de beperkte resultaten van een eerdere bestraling in onderzoeksreactor BR2 verder te onderzoeken. Bijkomende bestralingen werden uitgevoerd om te beschikken over een ruimere database met resultaten in functie van verschillende parameters. Een team van gespecialiseerde onderzoekers van het SCK•CEN werkt sedert enkele maanden onafgebroken aan dit testprogramma, op een wetenschappelijk verantwoorde wijze. De tests verlopen volgens schema en nemen, zoals eerder aangekondigd, nog verschillende weken in beslag.

Het SCK•CEN begrijpt dat in de huidige context de vraag naar resultaten steeds luider klinkt, maar verkiest in deze stand van het onderzoek te wachten tot alle informatie bekomen en geanalyseerd is.

Op dat moment zal de uitbater van Doel 3 en Tihange 2 de resultaten voorleggen aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.