Brandweer test grootwatertransport

2014-06-19

De brandweerzone Kempen organiseerde op donderdag 19 juni een grootwatertransport in samenwerking met het Studiecentrum voor Kernenergie en JRC-IRMM. Verschillende brandweerkorpsen legden langs het kanaal Bocholt-Herentals zo snel mogelijk een watertransport aan van 3,5 kilometer. Het doel bestond erin om 4 000 liter water per minuut uit het kanaal op te pompen.

Bij omvangrijke incidenten is het belangrijk om zeer snel over grote afstanden enorme hoeveelheden water te kunnen aanvoeren. Dergelijke grootwatertransporten vragen heel wat vakmanschap van de brandweer en vereisen ook een nauwe samenwerking tussen verschillende korpsen. Zo omvat een grootwatertransport het aaneenschakelen van verschillende autopompen die het water telkens verder stuwen. De oefening omvat zowel de technische handelingen als het uittesten van de onderlinge communicatie.

Aan de oefening nam een 40-tal brandweerlui deel van de korpsen van Mol, Balen, Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout en Westerlo. Zij werkten nauw samen met de bedrijfsbrandweer van het Studiecentrum voor Kernenergie en het  Instituut voor Referentiematerialen en Metingen (JRC-IRMM) uit Geel. 

De locatie langs het kanaal Bocholt-Herentals werd niet toevallig uitgekozen. Het SCK•CEN bouwde hier onlangs twee kades die bestemd zijn voor brandweerdiensten. Dankzij deze kades kunnen grote hoeveelheden water snel en veilig opgepompt worden. Het kanaal loopt doorheen de nucleaire site van Mol en Dessel en wordt omgeven door een uitgestrekt bosgebied. Het grootwatertransport en het uittesten van de speciale brandweerkades passen bovendien perfect in de de acties die voortkomen uit de stresstests die de nucleaire bedrijven en instellingen ondergingen.

Het objectief van de oefening werd bereikt. Binnen de vooropgestelde tijdsduur werd 4 000 liter water per minuut opgepompt en getransporteerd over een afstand van 3,5 km. Het verloop van de oefening wordt verder in detail geanalyseerd en geëvalueerd door de waarnemers en de deelnemende korpsen.

Het Studiecentrum voor Kernenergie investeerde recent ruim € 800 000 in opleiding, infrastructuur en voertuigen. De blikvanger is het nieuwe interventievoertuig dat begin 2014 in gebruik genomen werd. Deze investeringen laten het 21-koppig brandweerkorps van het SCK•CEN toe om op zelfstandige wijze eerste interventies uit te voeren op de eigen site en dit volgens dezelfde methodes en procedures die de openbare brandweer volgt.

large water transport drill

large water transport drill

large water transport drill

large water transport drill