Gloednieuwe brandweerwagen staat symbool voor versterkte slagkracht van bedrijfsbrandweer SCK•CEN

2014-03-06

In het bijzijn van collega’s van de Brandweerzone Kempen en enkele bedrijfsbrandweerkorpsen, heeft de brandweer van het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol een nieuw interventievoertuig voorgesteld. De brandweerwagen werd plechtig gedoopt door directeur-generaal Eric van Walle en burgemeester Paul Rotthier.

De gloednieuwe halfzware autopomp heeft 2.500 liter water en 300 liter schuimvormend middel aan boord en is tot de nok gevuld met brandbestrijdings- en levensreddend materiaal. De investering past in de nieuwe aanpak waarbij de eigen brandweer van het SCK•CEN over al het materieel en kennis beschikt om zelf een eerste interventie te kunnen doen, in afwachting van de komst van de openbare brandweer. In het verleden bleef de rol van de bedrijfsbrandweer beperkt tot begeleiden. Om deze ingrijpende omschakeling mogelijk te maken, heeft het SCK•CEN op 3 jaar tijd zo’n 800.000 euro geïnvesteerd in materieel, infrastructuur en opleiding. De bedrijfsbrandweer is ook uitgebreid tot een korps van 20 brandweermannen en één brandweervrouw, onder leiding van een professionele commandant. De opleiding van de vrijwilligers is precies dezelfde als die van beroepsbrandweerlui.

Dankzij deze belangrijke investeringen is de werking van de bedrijfsbrandweer nu maximaal afgestemd op de werkwijze en routines van de openbare korpsen. Omwille van de aard van de activiteiten op de site van het SCK•CEN, specialiseert de bedrijfsbrandweer zich verder in scheikundige en nucleaire risico’s en technische reddingen op grote hoogte en diepte. Niet onbelangrijk, want het studiecentrum beschikt bijvoorbeeld over een ondergronds labo op een diepte van 225 meter.

Het Studiecentrum voor Kernenergie is ook omgeven door 335 hectare bossen. Op advies van de Molse brandweer heeft het SCK•CEN belangrijke inspanningen geleverd voor het versterken van de brandbestrijding in de bossen. Bijkomende wegen en bruggen werden aangelegd om de toegankelijkheid te verhogen. Om de watervoorziening te garanderen, zijn 6 bluswaterputten geboord. Recent werden ook twee speciale kades opgeleverd waar brandweervoertuigen snel grote hoeveelheden water kunnen oppompen vanuit het kanaal Bocholt-Herentals. Het SCK•CEN gaat de nieuwe infrastructuur in de nabije toekomst testen in oefeningen met de collega’s van Mol en Geel.

De samenwerking wordt ook op een ander domein versterkt. Zo is er zeer recent een gezamenlijk actieplan uitgewerkt voor een aantal specifieke scenario’s, waaronder een grote kerosinebrand. Daarmee is een belangrijke aanbeveling uitgevoerd van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, in het kader van de stress test waaraan het SCK•CEN werd onderworpen.

 

demo fire truck

demo fire truck

demo fire truck