Nieuwe installaties bij het von Karman Instituut stuwen MYRRHA voort

2014-01-30

In aanwezigheid van Staatssecretaris Philippe Courard, huldigen het VKI en het SCK•CEN vanmorgen twee nieuwe unieke installaties in; één waarmee een seismische activiteit wordt nagebootst en een model op schaal van de onderzoeksreactor MYRRHA.

De installaties en het onderzoek van het von Karman Instituut (VKI) zijn wereldwijd bekend, vooral op het vlak van het milieu, turbomachines en ruimtevaart. De onderzoekers, die onder meer de vliegtuigmotoren van morgen stiller en ‘groener’ maken of de architectuur van onze steden optimaliseren om tocht en milieuverontreiniging te verminderen, leveren nu ook een bijdrage aan MYRRHA.

In 2011 werd een samenwerkingsakkoord ondertekend tussen het SCK•CEN en het VKI, dat de naam DEMOCRITOS (Demonstration of Myrrha Operation and CRITical Objects for Safety) kreeg. De samenwerking richt zich op een aantal kritische componenten van de onderzoeksreactor. De kennis van het VKI op het vlak van thermo-hydraulica, specifieke meettechnieken en het ontwerp van circulatiepompen, zijn belangrijke troeven voor het MYRRHA-project.

"Om MYRRHA te ontwikkelen en vorm te geven, kunnen wij rekenen op de kennis van de beste onderzoekers en ingenieurs ter wereld" beaamt Hamid Aït Abderrahim, directeur van het MYRRHA-project en adjunct-directeur-generaal van het SCK•CEN. "Soms moet men niet ver zoeken om de ideale partner te vinden. De vruchtbare samenwerking met het VKI bewijst de waarde en de kracht van de Belgische onderzoekscentra."

Trilling en vloeibaarheid

De twee installaties, gebouwd door het VKI in het kader van het DEMOCRITOS-project werden SHAKESPEARE en MYRRHABelle gedoopt. Ze zijn van grote waarde om het design van de MYRRHA-reactor te optimaliseren. Ze zullen eveneens een wetenschappelijk antwoord bieden op de vragen rond de veiligheid van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

De driedimensionale vibrerende tafel SHAKESPEARE laat toe om een seismische activiteit te simuleren. Zo wordt nagegaan wat het effect is van een aardbeving op een schaalmodel van MYRRHA en de interne koelvloeistof. Een dergelijke studie is van cruciaal belang om te voorkomen dat de vloeistofbewegingen het reactorvat of de andere onderdelen van de reactor zouden beschadigen.

MyrrhaBelle is een model op schaal 1/5 van het reactorgedeelte van MYRRHA met inbegrip van alle essentiële onderdelen zoals de reactorkern, de warmtewisselaar en de circulatiepompen. In deze installatie wordt water gebruikt om de stromingen van de koelvloeistof te visualiseren en te bestuderen. Een niet-optimale stroming van de koelvloeistof zou de onderdelen van de reactor kunnen beschadigen.

“Gedurende drie jaar hebben 12 onderzoekers, doctorandi en post-doc studenten op het VKI aan het DEMOCRITOS-project gewerkt. BELSPO heeft een budget van 3,5 miljoen euro vrijgemaakt voor de financiering ervan. Dankzij innoverende onderzoeksinfrastructuren, zoals MYRRHA, wordt een nieuwe generatie van wetenschappers opgeleid in België”, verklaart Philippe Courard, Staatssecretaris bevoegd voor wetenschapsbeleid.

De samenwerking tussen beide instellingen gaat in 2014 op een hoogtepunt eindigen. Het SCK•CEN en het VKI wensen het onderzoek verder te zetten en enkele specifieke onderwerpen verder uit te diepen. Overgaan van de op papier uitgewerkte circulatiepomp naar de werking in realiteit door middel van een eerste prototype, zou een eerste doelstelling kunnen zijn van het onderzoeksproject DEMOCRITOS II.

____ 

SCK•CEN en VKI huldigen nieuwe installaties 
Van links naar rechts:
Jean-Pierre Contzen, voorzitter VKI
Hamid Aït Abderrahim, directeur MYRRHA (SCK•CEN)
Philippe Courard, Staatssecretaris voor wetenschapsbeleid
Jean Muylaert, directeur VKI
Philippe Mettens, directeur federaal wetenschapsbeleid
Derrick Gosselin, voorzitter SCK•CEN

 

 

 

 

Shakespeare installation 
SHAKESPEARE: driedimensionale vibrerende tafel

Achtergrondinformatie

Het von Karman Instituut (VKI) is een iVZW naar Belgisch recht opgericht in 1956. Het VKI, dat wereldwijde faam geniet, is gespecialiseerd in stromingsdynamica. Dit onderzoeks- en opleidingscentrum, gelegen aan de rand van Brussel, leidt elk jaar ongeveer 130 studenten op afkomstig uit de verschillende NAVO lidstaten. Als federaal instituut stelt ze ongeveer 108 mensen tewerk en verricht ze numeriek en experimenteel onderzoek voor de lucht- en ruimtevaart, inzake turbomachines, de stuwkracht, alsook op het vlak van het leefmilieu en industriële procedés. Het VKI doet aan contractonderzoek voor verschillende ondernemingen (Techspace Aero, Snecma, Umicore, ArcelorMittal, Rolls Royce,…) en voor internationale organisaties (het Europees Ruimtevaartagentschap, de Europese Commissie,…).  Dankzij haar unieke installaties neemt het VKI ook deel aan het project van Swiss Space Systems (S3) dat erop gericht is de ruimte toegankelijker te maken.

SCK•CEN: 60 jaar ervaring in nucleaire wetenschap en techniek. Als onderzoekscentrum voor vreedzame toepassingen van radioactiviteit, vormt het SCK•CEN een onmisbare schakel in onze samenleving. We doen toekomstgericht onderzoek en ontwikkelen duurzame technologieën voor maatschappelijk waardevolle doeleinden. Daarvoor werken we samen met tal van onderzoekspartners in binnen- en buitenland. Verder organiseren we opleidingen en bieden we gespecialiseerde diensten en consultancy aan. Met meer dan 700 medewerkers behoort het SCK•CEN tot de grootste onderzoeksinstellingen van België. Drie onderzoeksthema’s krijgen doorheen al onze activiteiten extra aandacht: de veiligheid van nucleaire installaties, doordacht beheer van radioactief afval en de bescherming van mens en milieu tegen ioniserende straling.

MYRRHA is een flexibele onderzoeksreactor aangedreven door een deeltjesversneller, die de weg opent naar tal van veelbelovende technologieën en toepassingen. MYRRHA levert een belangrijke bijdrage in het oplossen van het kernafvalvraagstuk. Enerzijds door de ontwikkeling van transmutatie als techniek voor het recycleren en verwerken van hoogradioactief afval, anderzijds zorgt MYRRHA mee voor een efficiënter gebruik van de natuurlijke voorraden van uranium zodat er minder nucleair afval ontstaat. MYRRHA zal ook de rol van reactor BR2 overnemen voor de productie en ontwikkeling van radio-isotopen die kankers opsporen en bestrijden. Verder zal MYRRHA bijdragen tot een Co2-arme economie door zijn belangrijke rol in de ontwikkeling van kernreactoren van de vierde generatie en kernfusiereactoren. Een studie van de Strategische Projectenorganistie Kempen (SPK) naar de socio-economische impact van het project toont aan dat de realisatie van MYRRHA direct en indirect tot 2 000 duurzame banen zal creëren.