SCK•CEN en VITO ruilen gebouwen en gronden

2013-12-18

SCK•CEN and VITO swap buildings and landBijna dag op dag 60 jaar nadat het SCK•CEN zijn gronden in Mol verwierf van de Koninklijke familie, is op maandag 16 december 2013 de notariële akte ondertekend die overdracht van gronden en gebouwen vastlegt tussen het Studiecentrum voor Kernenergie en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Derrick Gosselin, voorzitter van de Raad van Bestuur van het SCK•CEN, Eric van Walle, directeur-generaal van het SCK•CEN en Dirk Fransaer, gedelegeerd bestuurder van VITO, plaatsten hun handtekening onder de herverdeling van de site. Dat betekent onder meer dat het SCK•CEN drie gebouwen zal overnemen van VITO. Beide partijen gaan ook gronden ruilen.

In 1991 werd in het kader van de staatshervorming het niet-nucleaire onderzoek van het SCK•CEN afgesplitst en ondergebracht in de nieuwe Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek (VITO). De gebouwen van beide onderzoeksinstellingen waren tot op heden niet geconcentreerd op één locatie, maar verspreid over het domein.

De ruil die beide partijen zijn overeengekomen, is onder meer een gevolg van het Koninklijk Besluit van 17 oktober 2011 over de fysieke beveiliging van kernmateriaal en nucleaire installaties. Het domein van het SCK•CEN zal dankzij de herindeling en overdracht eenvoudig af te bakenen zijn, waardoor de verdere versterking van de beveiliging efficiënter kan verlopen. De ruil zal in 2016 volledig afgerond zijn. Tegen die tijd zal het SCK•CEN ook een nieuwe hoofdingang in gebruik nemen.