GUINEVERE opent de weg naar MYRRHA

2010-03-04

2010-03-04

Een stap voorwaarts in het onderzoek naar de transmutatie van nucleair afval

Het Belgische Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN) heeft vandaag 4 maart de onderzoeksinfrastructuur GUINEVERE[1] ingehuldigd, in aanwezigheid van Paul Magnette, federaal Minister van Klimaat en Energie en Voogdijminister van het SCK•CEN, en van Sabine Laruelle, federaal Minister van Wetenschapsbeleid. Bij de inauguratie van deze Belgische wereldpremière waren ongeveer 200 personen aanwezig, waaronder gerenommeerde wetenschappers, ondernemers en captains of industry.(Bekijk de foto's op de MYRRHA website)

GUINEVERE is een testreactor met beperkt vermogen ontworpen om het MYRRHA[2] project te ondersteunen. Om GUINEVERE te realiseren, heeft het SCK•CEN nauw samengewerkt met Europese partners, in het bijzonder het Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)[3] en het Commissariat à l'Energie Atomique (CEA). GUINEVERE bestaat uit een snelle reactor die gekoppeld is aan een versneller. De versneller is gebouwd door het CNRS. Het CEA heeft bijgedragen tot de uitwerking van deze infrastructuur en heeft de brandstof geleverd die nodig is voor het functioneren van het systeem.

GUINEVERE, schaalmodel met gereduceerd vermogen voor MYRRHA

GUINEVERE is het model met gereduceerd vermogen van het MYRRHA project, wereldwijd het eerste demonstratiesysteem van een «reactor aangestuurd door een versneller» beter gekend onder de Engelse afkorting ADS: Accelerator Driven System.

MYRRHA is een multidisciplinaire en wereldwijd unieke onderzoeksinfrastructuur in het domein van de nucleaire wetenschappen die België zal toelaten om een antwoord te formuleren op drie uitdagingen voor de komende generaties : de behandeling van nucleair afval, de continuïteit van bevoorrading van medische radio-isotopen en de industriële beschikbaarheid van gedopeerd silicium (een essentiële bouwsteen van de elektronische schakelingen in toepassingen van hernieuwbare energiebronnen en hybride voertuigen). Door zijn specifieke karakteristieken staat MYRRHA aan de spits voor het materiaalonderzoek dat noodzakelijk is ondermeer voor de ontwikkeling van de energiesystemen van de toekomst.

MYRRHA zal het onderzoek en de ontwikkeling naar de "verbranding" van hoogradioactief nucleair afval vooruithelpen. Verbranding bestaat in het splijten van langlevend nucleair afval om die om te vormen in afvalproducten die veel minder radiotoxisch zijn: dit proces wordt ook wel transmutatie genoemd. Dit onderzoek naar transmutatie is een aanvulling op de beslissing ten gunste van de geologische berging.

In tegenstelling tot klassieke reactoren produceren reactoren van het ADS-type zoals GUINEVERE en MYRRHA snelle neutronen die in staat zijn om radioactief afval te verbranden. Bovendien beschikken ze over een sub-kritische kern, waardoor ze bijzonder veilig zijn. Door die sub-kriticiteit hangt het reactorgedeelte van een «ADS» systeem voor zijn werking af van een externe bron van neutronen: dit is de rol van de protonenversneller. Dankzij die aansturing door de versneller is de reactor zeer gemakkelijk onder controle te houden. De nieuwe experimentele installatie GUINEVERE zal dienen voor het op punt stellen van de procedures voor de werking en controle van sub-kritische reactoren.

« GUINEVERE en MYRRHA zijn projecten die van België een attractiepool voor internationale wetenschappelijke onderzoeksprogramma's zullen maken. Zij zullen tevens belangrijke instrumenten zijn voor de vorming van toekomstige generaties van ingenieurs en wetenschappers.» stelt Eric van Walle, directeur-generaal van het SCK•CEN.

[1] GUINEVERE: Generator of Uninterrupted Intense NEutrons at the lead VEnus Reactor

[2] MYRRHA: Multipurpose hYbrid Research Reactor for High-tech Applications (http://myrrha.sckcen.be)

[3] CNRS/IN2P3: Centre National de la Recherche Scientifique/Institut National de la Physique Nucléaire et de la Physique des Particules

GUINEVERE inauguratie: de foto's