IAEA-adjunct-directeur Olli Heinonen spreekt op symposium SCK•CEN in Mol

2007-04-10

2007-04-10

SCK•CEN viert op 17 april 25 jaar Belgische wetenschappelijke steun aan het IAEA

De adjunct-directeur-generaal van het IAEA, Olli Heinonen, komt op 17 april op een symposium op het SCK•CEN in Mol uitleggen hoe het IAEA de huidige uitdagingen in het kader van de non-proliferatieinspecties, zoals Iran en Noord-Korea, het hoofd wil bieden. Het symposium is georganiseerd om de 25ste verjaardag te vieren van het Belgische wetenschappelijke steunprogramma aan het IAEA. SCK•CEN coördineert dit programma voor België en voert ook de meeste wetenschappelijke taken uit.
Andere sprekers zullen dieper ingaan op onder andere hoe de uitvoercontrole van gevoelige technologie in België gebeurt, hoe de inspecties in de Europese Unie worden gedaan en wat de politieke beweegredenen zijn van landen die kernwapens willen verkrijgen. Er worden enkele technische aspecten van de inspecties behandeld, terwijl er ook aandacht wordt besteed aan hoe de illegale handel in radioactief en nucleair materiaal kan worden bestreden.

Wetenschappelijke rol van het SCK•CEN

Via het Belgische steunprogramma onderzoekt het SCK•CEN wat de best mogelijke manier is om de hoeveelheid plutonium in hoogradioactieve kernbrandstof te kunnen meten en hoe het IAEA inspecties moet uitvoeren in een diepe ondergrondse berging van bestraalde brandstof. Er wordt ook meetapparatuur van het IAEA getest op het SCK•CEN in Mol. SCK•CEN-experts geven soms ook opleidingen aan IAEA-inspecteurs.

Het SCK•CEN heeft de statutaire opdracht voorrang te verlenen aan onderzoek over problemen met betrekking tot de samenleving. Daaronder valt ook de strijd tegen de proliferatie van kernwapens. Sinds 1982 verleent België wetenschappelijke steun aan het IAEA en het SCK•CEN coördineert deze steun en voert de meeste taken uit. Hierdoor kan het IAEA efficiëntere inspecties uitvoeren om te controleren of landen zich houden aan de verplichtingen die ze hebben in het kader van het Verdrag tegen de Verspreiding van Kernwapens.

Dit symposium wordt georganiseerd voor o.a. beleidsmensen, kernwetenschappers, mensen die zich bezighouden met internationale wetgeving, werknemers uit de nucleaire industrie en voor de pers.

De brochure "De non-proliferatie van kernwapens en internationale controles" (608 kB)