SCK•CEN viert 50 jaar expertise rond dosimetrie

2006-12-07

2006-12-07

Waarom een dosismeter?

Na de ontdekking van radioactiviteit werd vrij vlug duidelijk dat ioniserende straling schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Sindsdien wordt ook de impact van straling op personen bestudeerd en vandaag bestaan er wettelijke limieten voor blootstelling aan ioniserende straling.
Met behulp van dosismeters kan de hoeveelheid opgelopen straling gemeten worden en kan tevens gecontroleerd worden of deze hoeveelheid onder de wettelijke limieten ligt.
Vandaag zijn in België zo'n 35 000 personen beroepshalve blootgesteld aan ioniserende straling. Het gaat niet alleen om werknemers uit de nucleaire industrie en onderzoeksinstellingen, maar ook om werknemers van de niet-nucleaire industrie, ziekenhuispersoneel, tandartsen, enz.

SCK•CEN steunt op 50 jaar ervaring

Precies 50 jaar geleden werd op het Studiecentrum voor Kernenergie de dienst voor personendosimetrie opgericht. Door onderzoek en ontwikkeling werd deze discipline in de loop der jaren voortdurend verbeterd en werden de meettechnieken uitgebreid naar het meten van huid- en vingerdosissen en neutronendosissen. Ook in internationaal verband participeert SCK•CEN in onderzoek naar nieuwe meettechnieken waardoor de dosismeters steeds gevoeliger en exacter worden. De verbeterde kwaliteit van de dosimetriedienst resulteerde onlangs in een ISO 17025-accreditatie.

Deze 50ste verjaardag wordt op 8 december e.k. in Mol gevierd met de organisatie van een workshop in samenwerking met de Belgische Vereniging voor Stralingsbescherming. Zo'n 130 deelnemers zullen een overzicht krijgen van de belangrijkste technieken en ontwikkelingen via lezingen door nationaal en internationaal gereputeerde sprekers. Om deze verjaardag luister bij te zetten wordt een bezoek voorzien aan de laboratoria van de dosimetrie- en kalibratiedienst van het SCK•CEN.

Meer info:
http://dosimetry.sckcen.be/