SCK•CEN tekent akkoord met Japan voor bestralingen in de BR2-reactor en ontvangt bezoek van Braziliaans Minister van Wetenschap en Technologie

2006-05-23

2006-05-23

Het SCK•CEN ondertekent een contract met Japan voor de periode 2006-2010

Dit contract omvat de bestraling van structuurmaterialen die gebruikt worden in reactoren. Bepaalde van deze materialen staan bloot aan intense neutronenstraling waardoor het materiaal kan verzwakken. Dit kan een risico vormen voor de veilige uitbating van de reactor. Het Centrum werkt daarom rond technieken om materiaaleigenschappen te verbeteren, de evolutie onder bestraling betrouwbaar te voorspellen en de veiligheid van de reactoruitbating te garanderen. Hiervoor gebruikt het SCK•CEN de BR2 materiaaltestreactor en de laboratoria met speciaal afgeschermde cellen.

Het IMR instituut vertegenwoordigt een netwerk van een twintigtal Japanse universiteiten die deze bestralingen in de BR2 reactor wensen uit te voeren over de periode 2006-2010. Deze ondertekening is het gevolg een samenwerkingsakkoord tussen SCK•CEN en Tohoku University tijdens de economische zending van ZKH prins Filip naar Japan in mei 2005.

Braziliaans minister en ambassadeur bezoeken het SCK•CEN

De Braziliaanse Minister van Wetenschap en Technologie, de Heer Sergio Machado Rezende, en de Braziliaanse Ambassadeur, de Heer Almir Franco de Sá Barbuda, bezoeken het SCK•CEN voor verdere bespreking van het samenwerkingsakkoord over nucleaire veiligheid tussen de Braziliaanse Nationale Commissie voor Kernenergie (CNEN) en het SCK•CEN. Dit akkoord werd afgesloten tijdens de economische zending van ZKH prins Filip naar Brazilië in november 2005 en werd langs Belgische zijde ondertekend door de voogdijminister van het SCK•CEN, Minister Verwilghen.

Onderwerpen van samenwerking

Deze overeenkomst gaat over nucleaire veiligheid en de toepassing van kernenergie in maatschappelijke ontwikkelingen, zoals:

  • de veiligheid van de reactorkuipen van de huidige kerncentrales voor het veilige beheer van de levensduur van de reactoren;
  • de splijtstofcyclus met het oog op vreedzame toepassingen;
  • neutronenactiveringsanalyse (een techniek om zeer kleine hoeveelheden van bepaalde elementen op te sporen in materialen) voor medische toepassingen, zuiverheidscontrole van edelstenen en het opsporen van explosieven bijvoorbeeld bij grenscontroles;
  • de veilige ontmanteling van kerninstallaties;
  • nucleaire en radiologische bescherming van de bevolking bij respons op nucleaire ongevallen;
  • medische toepassingen van straling en radioactieve bronnen.

Beide evenementen hebben plaats op 24 mei 2006.