Reactie van prof. dr. Frank Deconinck op document Greenpeace

2006-04-19

2006-04-19

Greenpeace publiceerde zopas een document "The Chernobyl Catastrophe - Consequences on Human Health" betreffende de gevolgen van het Tsjernobyl ongeval. Het document zal zeker een grote weerklank vinden in de pers.

Greenpeace is een organisatie die naast de zeer terechte acties rond de bescherming van de omgeving en de natuur eveneens agressieve lobbying activiteiten heeft tegen o.m. kernenergie. Het Tsjernobyl document moet m.i. in dit laatste kader geplaatst worden, met het daaraan gekoppelde gebrek aan wetenschappelijke geloofwaardigheid. Een diagonale lectuur toont een typische opbouw van het document. Het document bevat deels ruimgekende informatie, die de geloofwaardigheid van het document laat aanvoelen. Deels bevat het halve waarheden, meestal geloofwaardige citaten of gegevens uit hun context genomen, die twijfel zaaien. Tenslotte bevat het flagrante desinformatie op basis van zgn. objectieve bronnen, die echter niet weerstaan aan enige kritisch wetenschappelijke analyse.

In het Greenpeace document wordt de objectiviteit van de studie van het Tsjernobyl Forum en in het bijzonder van het IAEA aangevallen. Deze studie, opgesteld in samenwerking met o.a. de FAO en de WHO, werd uiterst zorgvuldig uitgevoerd. In ons aanvullend onderzoek, samengevat in onze vermelde brochure, hebben we geen enkele aanduiding gevonden van een subjectieve benadering.

De brochure "Tsjernobyl 20 jaar later" van het Studiecentrum voor Kernenergie is een neutraal, wetenschappelijk gefundeerd en derhalve zo objectief mogelijk verslag over de gevolgen van Tsjernobyl. Het steunt op jarenlang multidisciplinair en internationaal onderzoek onderworpen aan uitgebreid peer review.