Uitnodiging tijdelijke tentoonstelling en kernfusiehappening

2006-01-19

2006-01-19

Naast een informatiedag op 26 januari 2006 die zich richt tot een publiek van politici, wetenschappers en industriëlen, organiseren het SCK•CEN en de Koninklijke Militaire School van 31 januari tot en met 3 februari in het Club-House van het SCK•CEN een tijdelijke fusietentoonstelling en de "fusion roadshow".

Aan de hand van posters, modellen en een film zullen de bezoeker en de pers via een gids op een interactieve manier een beeld krijgen van de vorderingen in het fusieonderzoek. Ook zullen de betekenis en de industriële vooruitzichten van ITER (en de volgende prototypes) en de rol die deze machine speelt als wegbereider van de toekomst, duidelijk gemaakt worden. Deze fusiehappening richt zich tot laatstejaarsstudenten van de humaniora, de hogescholen en de universiteiten.

Daarom maken we op 1 februari om 10 uur graag tijd voor de pers. Hiervoor zouden we graag bijgevoegd inschrijvingsformulier ontvangen. De pers krijgt ook de kans om twee groepen studenten uit Molse scholen, die er dan ook zullen zijn, te ontmoeten.

Fusie is de belangrijkste energiebron van het universum. Het licht en de warmte die ons leven op aarde mogelijk maken put de zon, net als andere sterren, uit kernfusie. Wie zich afvraagt of we dat proces op aarde kunnen verwezenlijken moet zeker een kijkje komen nemen.

Energie is van levensbelang voor onze maatschappij

Momenteel wordt het grootste deel van die energie gehaald uit fossiele brandstoffen (gas, aardolie, steenkool). Een deel wordt geproduceerd door nucleaire kerninstallaties en een heel klein gedeelte halen we uit hernieuwbare bronnen. Fusie zal binnen enkele honderden jaren nog de voornaamste energiebron zijn en ze zal bovendien ongeveer even lang meegaan als onze aarde.

Fusie, een veilige en milieuvriendelijke optie

Fusie geeft uitzicht op een schone, veilige en langdurige energievoorziening. Ze heeft de volgende belangrijke voordelen:

  • inherente veiligheid (kettingreacties noch het smelten van de reactorkern zijn mogelijk);
  • overal in ruime mate beschikbare brandstoffen;
  • geen vervoer van hoogradioactieve materialen;
  • geen uitstoot van broeikasgassen;
  • geen radioactief afval met lange halveringstijden.