Opening academiejaar: Vlaamse en Franstalige universiteiten en SCK•CEN bevestigen succesvolle samenwerking

2005-09-27

2005-09-27

Vijf Belgische universiteiten (ULg - Luik, UCL - Louvain-la-Neuve, UGent, KULeuven en VUB Brussel) en het Studiecentrum voor Kernenergie tekenden in 2002 een onderling samenwerkingsakkoord en beginnen nu samen hun vierde academiejaar. Niettegenstaande ze resorteren onder verschillende bevoegde instanties, wensen de participerende universiteiten en het SCK•CEN hun samenwerking voor het Engelstalige programma "Master of Nuclear Engineering" in het daglicht te stellen en promoten ze dit Belgische interuniversitaire en laboratoriummodel als schoolvoorbeeld voor toekomstig spitstechnologisch universitair onderwijs.

De ervaring van de voorbije drie jaar, waarbij zeer constructief werd samengewerkt in een consortium opererend als één echte en hechte instelling, is een stimulerende motivatie om het komende academiejaar aan te vatten en om het nog beter te doen dan voorheen. Het Belgische model, gekend als Belgian Nuclear higher Education Network (BNEN), wordt als prototype beschouwd voor andere landen binnen het breed opgezette European Nuclear Education Network (ENEN). Dit ENEN-netwerk is een uitvloeisel van een Europees project dat in grote mate gestuurd wordt door de BNEN-actoren en waarvan het SCK•CEN projectleider was.

De BNEN-samenwerking vindt haar oorsprong in de volgende vaststellingen: jaren was er een duidelijke daling van het aantal studenten die opteerden voor een opleiding in nucleaire wetenschappen. De OESO, diverse ministeries in de lidstaten van de Europese Unie, de Europese Commissie en andere internationale instellingen waren en zijn terecht verontrust door het mogelijk verdwijnen van kennis en vaardigheden terzake. De daling van het aantal studenten bracht een evenredige daling van het aantal docenten teweeg, daar de universiteiten liever nieuwe docenten aantrekken voor disciplines die beter in de markt liggen. Dit verklaart waarom de nationale en internationale instellingen aan de alarmbel trokken. Met de creatie van BNEN en de uitbreiding van zijn filosofie op Europees vlak via ENEN, hebben de Belgische academische wereld en het SCK•CEN deze erosie een halt toegeroepen.

Het grootste deel van de huidige centrales zullen nog één tot drie decennia werken alvorens de ontmantelingfase te bereiken, die op haar beurt nog eens een twintigtal jaar kan duren. Om meerdere redenen moeten we beschikken over personeel met een wetenschappelijke en technische vorming op nucleair gebied: het verzekeren van de continuïteit van de werking van de centrales met vervolgens hun ontmanteling; de bedrijven die actief zijn in de nucleaire splijtstofcyclus, met inbegrip van de afvalverwerking; de medische en industriële toepassingen van de nucleaire straling, de stralingsbescherming en de reglementaire activiteiten ter bescherming van de werknemers, de bevolking en het milieu in het algemeen. Bovendien zullen waarschijnlijk in bepaalde landen nieuwe types van kerncentrales gebouwd worden.

Het nieuwe academiejaar van BNEN wordt officieel ingehuldigd tijdens een academische zitting op 30 september 2005 om 15.30 uur in "Het Pand", Onderbergen 1, 9000 Gent in aanwezigheid van Carlo Rubbia, Nobelprijswinnaar voor Fysica in 1984. Deze academische zitting wordt opgedragen aan professor Fernand Vanmassenhove, overleden in december 2004. Hij was één van de oprichters en een bezielende promotor van BNEN.

Zie ook voor verdere informatie: http://bnen.sckcen.be/

Programme

15.30h - Welcome address - Prof Paul Van Cauwenberge (rector-elect Ghent University)
15.45h - In memoriam Prof. Fernand Vanmassenhove - Prof. em Jacques Willems (honorary rector Ghent University)
16.05h - Past and future of nuclear energy in Belgium - Mr. Marcel Gaube (former general manager of Belgatom)
16.35h - Guest lecture - Prof Carlo Rubbia (Nobel Prize in Physics 1984)
17.10h - Opening of the academic year - Prof William D’haeseleer (chairman BNEN)
18.00h - Closing remarks - Prof Daniël De Zutter (dean Faculty of Engineering Ghent University)
18.10h - Reception