Inspiration in Congo

Inspiration in Congo

In Congo verloopt het project in verschillende fases in samenwerking met twee lokale partners: het Centre de Développement rural de mooto en l’Institut Supérieur de Développement rural de Mbandaka.

We hechten veel belang aan opleiding en sensibilisering van de plaatselijke bevolking. Het project wordt daarom uitgewerkt in nauw overleg met de mensen en moet zo het ondernemerschap op kleine schaal stimuleren.

Voor de effectieve lancering van Inspiration ter plaatse hebben we een grondige analyse gemaakt van alle parameters die essentieel zijn voor het opzetten een kweekcultuur: plaatselijke grondstoffen (water, samenstelling van de bodem, natuurlijke additieven), condities van het klimaat, beschikbare materialen,…

Collega's helpen een handje

In november 2015 hebben we de eerste stalen spirulina opgestuurd, zodat de mensen ter plaatse een eerste testcultuur konden opstarten. Na enkele maanden observatie zijn twee medewerkers van het SCK•CEN naar Congo getrokken om het project daar op te volgen.

 

Op basis van hun ervaringen en tests met spirulina in ons eigen proefbassin op het SCK•CEN, hielpen onze collega's in Congo bij de opbouw van de bassins, het zoeken naar geschikte waterbronnen, de vorming en begeleiding van de lokale landbouwafdeling,…

 

Inspiration breidt terrein uit

Als de productie, oogst en het beheer vlot verlopen, kan het proefproject uitgerold worden naar de 50 deelnemende gezinnen. Ook de plaatselijke gezondheidscentra zullen spirulina proactief als supplement introduceren in het voedingspatroon van de bevolking.

300 kinderen verdeeld over 50 testgezinnen zullen de spirulina als supplement krijgen. Zij worden 3 jaar lang door een lokaal gezondheidscentrum opgevolgd.

 

 

Onze collega's zijn intussen terug op het SCK•CEN, maar volgen het project in Congo nauwgezet op. Zowel de productie van de spirulina als de resultaten op gezondheidsvlak worden permanent gemonitord. In de toekomst hopen we het project te kunnen uitbreiden naar andere regio's.